Butiksanställda borde få större befogenhet att avvisa kunder som trakasserar personal eller andra kunder, anser initiativtagarna av #obekvämarbetsid. Ett krav som de inte är ensamma om. Både Handels och Svensk Handel har tidigare lyft frågan i ett möte med justitieminister Morgan Johansson (S). 

Och regeringen tar frågan på allvar, enligt Morgan Johanssons pressekreterare Sofie Rudh. Den ingår i ett ärende som just nu bereds vid justitiedepartementet, berättar hon för Handelsnytt.

– En utredning tillsätts förhoppningsvis inom kort.