Varför sjunker antalet nybygganden av köpcentrum?

– Det har varit en trend länge nu att bygga köpcentrum. Ytan har bara ökat sedan 1980-talet. Mellan år 2000 och 2014 fördubblades köpcentrumytan i Sverige. Det kan inte byggas hur många som helst. Nu börjar det mattas av. E-handeln påverkar också. Butikerna optimerar och ometablerar sina verksamheter i stället för att expandera.

Kommer köpcentrumen försvinna i framtiden?

– Glesbygdshandeln och enskilda butiker har större risk att försvinna. För kunden vill ha allt samlat, som i ett köpcentrum. Men även köpcentrumen som de ser ut i dag kan försvinna långt fram i tiden. Kunderna behöver fler besöksanledningar, som restauranger och nöjen, för att åka dit.

Vad innebär den här utvecklingen för de som jobbar i butik?

– Vi kommer tappa en del arbeten i butiker. Framförallt de mindre orterna kommer ha svårare att hänga med i utvecklingen. I större städer finns det fler människor och därmed mer pengar för butikerna att utveckla med.

Vilken betydelse har köpcentrum för handeln i Sverige i dag?

– 40 procent av detaljhandelns intäkter kommer från köpcentrumen och handelsområden. Nu är det högkonjunktur och folk konsumerar fortfarande mer och mer. Samtidigt finns det en gräns för hur mycket saker man vill handla, då lägger man pengarna på annat också. Man äter mer på restaurang, reser mer. Restaurangerna kannibaliserar på dagligvaruhandeln.

Vilka råd har du till de som arbetar i butikerna?

– Erbjud en hög servicegrad. Hjälp kunderna ännu mer. Jobba med finliret i butikerna. Kan vi erbjuda fler tjänster? Nu när vi har högkonjunktur måste vi passa på att experimentera. De i butikerna måste tänka, varför ska kunderna besöka oss om tio år? Har de inte börjat tänka på det än är det verkligen dags nu. Annars kommer de inte finnas kvar i framtiden.