Handelsnytt har vid upprepade tillfällen skrivit om den dåliga arbetsmiljön inom möbelkedjan Jysk. Förtroendevalda i Skåne har i flera år upplevt trakasserier, och anklagar kedjan för att göra sig av med anställda som säger ifrån. På nära fyra år har tre skyddsombud sagts upp i Helsingborg, och kedjan har även försökt blockera Arbetsmiljöverkets sajt på jobbtid. Anställda från hela Sverige som Handelsnytt pratat med vittnar om liknande problem.

Också den fysiska arbetsmiljön har varit föremål för skarp kritik. Underbemanning, trånga utrymmen och otillräckliga hjälpmedel i kombination med överfulla lager med tunga varor leder till skador och smärta i rygg, axlar och nacke. Möjligheten till rehabilitering och omplacering upplevs som mycket liten och gör man sig illa riskerar man att inte få förlängt vikariat, eller till och med att bli uppsagd, säger Handelsnytts källor.

Under 2016 och 2017 genomförde Arbetsmiljöverket en rad inspektioner på Jysk, framförallt i Östergötland och Sörmland. Inspektionerna visade på totalt 97 brister i 13 butiker, något som nu lett till att myndigheten utreder ett föreläggande mot Jysk. Företagsledningen måste nu åtgärda ergonomin i samtliga cirka 140 Jyskbutiker i Sverige – annars kan stora vitesbelopp vänta.

Det är många lyft, och de har hyllor med varor som är väldigt högt placerade

– Det är många lyft, och de har hyllor med varor som är väldigt högt placerade. De ergonomiska problemen som finns leder på sikt till förslitningsskador, säger Thomas Blombäck, chef på Arbetsmiljöverket region Öst som tagit fram kravlistan mot företaget.

Arbetsmiljöverket ser allvarliga brister vad gäller utbildning, riskbedömning, handlingsplaner och teknisk utrustning. Man lägger också stor vikt vid att företaget inte åtgärdat problemen tidigare, trots upprepade inspektioner.

”Det kan i sammanhanget också noteras att vi genom åren tidigare ställt krav på er vad det gäller åtgärder för belastningsergonomiska risker. Trots detta har vi alltså funnit att många allvarliga risker och brister finns kvar”, skriver Arbetsmiljöverket i kravet till ledningen.

Många allvarliga risker och brister finns kvar

– Innan vi går fram med det här ställer vi frågor runt om i landet, går igenom diariet och undersöker mönster bakåt. Vi såg liknande problem, därav kravet, förklarar Thomas Blombäck.

Enligt Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels, är det bra att Arbetsmiljöverket reagerar mot Jysk.

– Ergonomin har under lång varit dålig tid på flera ställen inom Jysk. Vi har dock inte förstått att det gällde så många butiker. Det är också bra att man tar kontakt med ledningen, då kan det bli verklig skillnad för de som jobbar i butikerna, säger han.

Även om Arbetsmiljöverkets krav den här gången gäller den fysiska arbetsmiljön så är de psykosociala problemen också stora, menar Krister Colde.

–  Vi har fått en del signaler om att det finns brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och det kan självklart bero på att den fysiska arbetsmiljön är dålig, säger han.

Handelsnytt har sökt Jysks vd Johan Sjödin utan framgång. Vi har även bett HR-Chef Charlotta Lindborg om en intervju, men fått till svar att hon inte ställer upp nu på grund av sjukdom. Senare skickar hon dock en allmän kommentar till Handelsnytt via mejl.

Enligt företaget har man startat en arbetsmiljögrupp där ledning, butikschefer och arbetstagare ingår

I sitt skriftliga svar till Arbetsmiljöverket pekar Jysk på en rad saker man genomfört sedan inspektionerna. Bland åtgärderna ingår anlitandet av en ergonomi-konsult, ett höjt friskvårdsbidrag från 1 000 kronor till 2 500 kronor per år. Enligt företaget har man också startat en arbetsmiljögrupp där ledning, butikschefer och arbetstagare ingår.

Om detta räcker återstår att se. Inom de närmsta veckorna väntas Arbetsmiljöverkets granskning av företagets svar vara klart. Då beslutar man också om man kommer att sätta ett viteskrav mot Jysk.

Fakta: Här får Jysk bakläxa av Arbetsmiljöverket

Utbildning och instruktioner

Anställda saknar kunskap i belastningsergonomi, arbetsteknik och hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas.

Tunga lyft i butik, lager och varumottagning

Personalen lyfter, skjuter och drar varor, möbler och pallar i varuintag, lager och butik. Detta innebär risk för belastningsskador. Belastningen är särskilt stor i axlar, armar och rygg. Det handlar om tunga varor, ända upp till 92 kg menar myndigheten.

Riskbedömning och handlingsplan

Jysk undersöker inte i tillräcklig utsträckning risken för belastningsskador. Man saknar också handlingsplaner.

Teknisk utrustning och hjälpmedel

Saknar lämplig teknisk utrustning för lyft av möbler och varor. Stegar används regelbundet för att lyfta tunga varor från lastpallar samt till och från pallställ och butikshyllor.

Jysk exponerar hurtsar, byråer och skänkar med vikt upp till 64 kg i butikshyllor på höjder över två meter – också det en stor risk för personalen.