– Av de 15 avdelningar som närvarade var det bara en som inte kände igen bilden som målats upp av Jysk, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Han refererar till ett möte för ett par veckor sedan där ombudsmän inom Handels samlades för att diskutera situationen på den kritiserade möbelkedjan. Diskussionen berörde både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, men också rena kollektivavtalsbrott.

Enligt Krister Colde är den samlade bilden efter mötet att den fysiska arbetsmiljön är så dålig att det skapar stress och irritation. Detta har i sin tur lett till stora psykosociala problem på flera håll inom företaget.

– Nu krävs omfattande förbättringar, inte bara på golvet. Butikscheferna behöver också mer stöd. Det är ofta unga människor som saknar verktyg för att förbättra arbetsmiljön. Vi kan inte acceptera det och vi måste få Jysk att förstå att det inte är okej.

Lokalt kommer Handels att fortsätta stötta enskilda medlemmar och klubbar, driva förhandlingar om misstänkta lag och avtalsbrott – vilket kedjan anklagats för tidigare – samt 6:6a-anmäla företaget när man anser att det är berättigat. Men man har också för avsikt att inleda samtal direkt med företagsledningen.

Förhoppningen är att man ska få Jysk att förstå att företaget tjänar på samarbete.

– När det har varit så här mycket stök hade det ju varit smart av Jysk att höra av sig till oss. Hur kan vi hjälpas åt? Hur kommer vi framåt? Det är dit jag vill, säger Stina Josefsson, ombudsman på Handels som ansvarar för samtalen med Jysk.

– Jag har svårt att se att man medvetet vill göra fel när man har en så stor verksamhet som Jysk, fortsätter hon. Nu hoppas vi på en god dialog, för våra medlemmars bästa.

Jysk pressekreterare Sandra Martinsson känner till att en dialog inletts mellan parterna. Ett möte är nu inbokat, säger hon till Handelsnytt.

– Vår HR-chef Charlotta Lindborg och Handels centralt kommer att träffas. Vi har tackat ja till det och ser nu fram emot att föra en dialog, säger hon.

LÄS HELA GRANSKNINGEN AV JYSK HÄR: