Handelsnytt har tidigare rapporterat om stora arbetsmiljöproblem i Jysks butik i Säffle. Brister i ledarskapet har lett till psykosociala problem, magont och stress för personalen.

Enligt uppgifter från anställda ska det röra sig om en nedsättande ton, hårda ord och löften om fler timmar, timmar som man aldrig sedan får.

– Vi gör aldrig någonting bra, de bara trampar på oss hela dagarna. Det har varit många tårar. Jag har till och med spytt på arbetstid för att det har varit så mycket press, berättade en anställd till Handelsnytt i höstas.

Under hösten skickades en 6:6a-anmälan med krav på skyndsamma åtgärder och i november inspekterade Arbetsmiljöverket, AV, butiken. Enligt Handels ombudsman och regionala skyddsombud Martin Boström har det emellertid inte lett till några förbättringar. Snarare tvärtom, menar han.

– Det har blivit sämre. Personalen utsätts för kränkningar varje dag och företaget gör absolut ingenting. Det är en stor frustration.

Efter inspektionen överväger AV nu ett föreläggande med vitesbelopp mot butiken. För att undvika ett föreläggande måste Jysk utbilda chefer och arbetsledare i att hantera kränkande särbehandling. Det ställs också krav på en riskutredning kring ohälsa i arbetet samt att anlita företagshälsovård.

I sitt svar till myndigheten svarar Jysks distriktschef att man bland annat hållit en arbetsmiljö- och arbetsrättsutbildning för cheferna, att utvecklingssamtal för de anställda tidigarelagts, samt att man gjort riskbedömning tillsammans med Martin Boström. Något behov av att anlita extern företagshälsovård anser man sig dock inte ha.

Företaget anser att vi har den kompetens som krävs för att hantera punkterna 3-5 inom organisationen och avser därmed att inte anlita extern företagshälsovård, skriver distrikschefen i svaret till AV.

Martin Boström ger dock inte mycket för de åtgärder som Jysk säger sig ha genomfört. Enligt honom förskönar företaget bilden av läget.

– Det finns inget bakom det här, det är ett luftslott. Den utbildning man refererar till i svaret innebar att man lämnade en lapp på ett av chefernas bord. Någon riskbedömning med mig har man inte gjort, det är en lögn, säger han och tillägger.

– Jag har aldrig varit med om maken till företag. De försöker bara glida undan hela tiden.

Utöver AV:s granskning driver Handels en skadeståndsförhandling mot butiken gällande brott mot arbetsmiljölagen – organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA.

Handelsnytt har utan framgång sökt distriktchef Kim Meijer för en kommentar.

LÄS HELA GRANSKNINGEN AV JYSK HÄR: