I slutet av förra året kom de flesta LO-förbunden överens med arbetsgivarorganisationerna om ett etableringsjobbs-förslag till regeringen. Efter förhandlingar och några justeringar är parterna och regeringen överens om den nya anställningsformen.

– Det här är parternas initiativ. Jag har anpassat mig mycket, för det är de som känner verkligheten bäst, sa arbetsmarknads- och etableringsministern Ylva Johansson på en presskonferens i dag.

Etableringsjobben blir en visstidsanställning på längst två år, för nyanlända och långtidsarbetslösa. De ska även få ägna betald arbetstid åt att studera. Till exempel svenska på SFI eller annan utbildning som krävs för att kunna utföra arbetet. Efter två år ska anställningen i normalfall övergå till en tillsvidareanställning på heltid. Parterna på branschnivå sluter branschvisa avtal.

För att systemet inte ska utnyttjas kommer det att tillsättas en kontrollerande nämnd med arbetsmarknadens parter. Till den kan man till exempel anmäla om man misstänker att en arbetsgivare använder etableringsjobb utan att sedan fastanställa.

Kollektivavtal ska krävas på arbetsplatsen. Lönen blir jämförbar med lägstalönen. Under 2019 ska den ligga på 15 600 kronor i månaden efter skatt. Arbetsgivaren betalar 8 400 kronor i månaden till den anställda, vilket efter skatt blir 5 700. Staten betalar sedan 9 870 kronor direkt till den anställda. 

– Det här blir bättre än andra subventionerade anställningar. Dels ska etableringsanställningar bara få användas där det finns kollektivavtal, dels ska parterna bilda en nämnd som avgör om någon arbetsgivare missbrukar anställningsformen, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson till Arbetet.
– Vi är jätteglada att andra branscher nu tar ansvar. Hittills har handeln och hotell- och restaurangbranschen tagit emot de allra flesta med subventionerade anställningar.

Enkelt och obyråkratiskt. Liten risk och låg kostnad, framhåller arbetsgivarna som fördelar.

Anställningen kommer inte leda till permanent uppehållstillstånd. Lönen är a-kasse-grundande. Men för att den anställda ska klara sig på summan även när den är sjuk eller föräldraledig kommer regeringen göra lagändringar i trygghetssystemen. Vilka är ännu inte klart. De första etableringsjobben beräknas komma under sommaren 2019. Man räknar med att etableringsjobben ska omfatta minst 10 000 personer.