Under tisdagen den 6 mars publicerades de sju förslagen på Dagens Nyheters debattsida, ihop med underskrifter från 65 metoo-upprop. Senare samma dag lämnade uppropen över listan till jämställdhetsministern Åsa Regnér på Historiska muséet i Stockholm.

#Obekvämarbetstid står bakom debattartikeln, men hade inte skrivit under. Eftersom artikeln inte fick spridas före publiceringen kunde inte uppropsstartarna gå i god för att alla andra höll med. Men under överlämnandet var butiksanställda Matilda Otterstam och Maria Karlsson med som representanter från handelns upprop.

– Det var mäktigt att vara med och se alla upprop representerade, och mäktigt med jämställdhetsministern! Att #obekvämarbetstid var med under överlämningen är ett statement att vi är med på tåget. Vi tillsammans med alla andra upprop skapar historia och gör förändring! säger Matilda Otterstam.

Artikel-författarna menar att åtgärdsförslagen bör vara vallöften för alla partier som vill ha ett tryggare Sverige. Förslagen går ut på att få ”ett slut på sexism, sexuella trakasserier och övergrepp – i skolan, i hemmet, på våra arbetsplatser och i samhället i stort.” Här är listan i korthet:

  1. Använd #metoo-uppropens expertis i statliga utredningar.
  2. Satsningar på sex-, samlevnads- och samtyckesundervisning.
  3. Inför nationell visselblåsarfunktion för landets skolor.
  4. Obligatoriska utbildningsmoment kring sexuellt våld.
  5. Ökad satsning på stöd och behandling.
  6. Skärpta krav på aktiva åtgärder och rapportering i arbetslivet.
  7. Utred fler anmälningar om sexuella trakasserier i arbetslivet.

– Vi tycker givetvis att alla krav är jätteviktiga, de två sista är dessutom nästan direkt kopplade till vårt eget upprop, säger Matilda Otterstam.

Handelsnytt söker jämställdhetsministern Åsa Regnér (S).