1. Flera tusen mindre i lön

Kvinnor i detaljhandeln tjänar 1 800 kronor i månaden mindre än männen. Deltid drar dessutom ner den faktiska lönen ännu mer. I handeln jobbar majoriteten av kvinnorna deltid. LO har räknat ut snittlönen för en arbetare om man tar hänsyn till deltid (handelsanställdas medlemmar räknas som arbetare.) Då blir skillnaden mellan könen 6 544 koronor i månaden.

Kalla fakta:

Medellöner i handeln räknat på heltidstjänst dagtid
Detaljhandel
Kvinnor: 24 300 kr/mån
Män: 26 100 kr/mån
Skillnad: – 1 800 kr/mån

Partihandel
Kvinnor: 25 300 kr/mån
Män: 28 100 kr/mån
Skillnad: – 2 800 kr/mån

Källa: LO:s lönerapport 2017

Faktisk månadslön, deltid inräknat, genomsnitt 2016
Kvinnliga arbetare: 18 480 kr/mån
Manliga arbetare: 25 024 kr/mån
Skillnad: – 6 544 kr/mån

LO:s jämställdhetsbarometer 2018
 

2. 70 procent jobbar deltid

En stor majoritet av kvinnorna i handeln jobbar deltid, men även bland männen har deltid blivit allt vanligare. Männen har en något högre andel visstidsanställningar.

Kalla fakta:

Andel deltider (anställning under 35 h/vecka) i detaljhandeln 2015
Kvinnor: 70 procent
Män: 50 procent

Andel visstidsanställningar bland arbetare i detaljhandeln 2015
Kvinnor: 28 procent
Män: 29 procent

Källa: Rapporten ”En dålig affär” från Handels 2016

3. Kvinnorna tar ansvar för barnen

Långt kvar till jämställt uttag av föräldrapenningen. Försäkringskassans statistik för barn födda 2013 visar att män i snitt tar ut 69 dagar, eller 20 procent, medan kvinnorna tar ut 276, eller 80 procent av dagarna. Akademiker delar mest lika på dagarna, till exempel så tar en manlig bibliotekarie ut 137 dagar. I handeln tar kvinnorna ut något fler dagar än snittet medan männen håller sig runt snittsiffran för alla branscher.

Kalla fakta:

Genomsnittligt antal dagar med föräldrapenning när barnet fyllt två år (statistik för barn födda 2013) 

                                                                                    Kvinnor          Män

Snitt alla branscher                                                       276                69                 

Kassapersonal mfl                                                        300                70

Lager- och transportassistenter                                    290                68

Försäljare detaljhandel, demonstratörer mfl                 295                67

Källa: Försäkringskassan
 

4. Sjukare än männen

Handelsanställda är friskare är genomsnittet. Men kvinnor som jobbar inom detaljhandel är ändå nästan dubbelt så ofta sjuka som männen i branschen.
När det gäller psykiska diagnoser hamnar kvinnor i detaljhandeln under snittet medan männen hamnar över genomsnittet för alla yrken. Men kvinnor i handeln har ändå dubbelt så många sjukfall som männen. Även vid sjukdomar i skelett och muskler är kvinnor inom handeln mer utsatta än männen.

Kalla fakta:

Antal startade sjukfall per 1 000 anställda 2014, samtliga diagnoser

Kvinnor samtliga yrken                                                  135,7

Kvinnor försäljningsarbete inom detaljhandel mm         116,5

Män samtliga yrken                                                         71,1

Män försäljningsarbete inom detaljhandel                      59,9

Antal startade sjukfall per 1 000 anställda 2014, psykiska diagnoser

Kvinnor samtliga yrken                                                  38,9

Kvinnor försäljningsarbete inom detaljhandel mm        31,3

Män samtliga yrken                                                      13,8

Män försäljningsarbete inom detaljhandel mm             15,7

Antal startade sjukfall per 1 000 anställda 2014, sjukdomar i skelett, muskler mm och bindväv

Kvinnor samtliga yrken                                                   31,7

Kvinnor försäljningsarbete inom detaljhandel mm         27,7

Män samtliga yrken                                                        20,9

Män försäljningsarbete inom detaljhandel mm              15,5

Källa: Försäkringskassan

5. Utsatta för sexuella trakasserier

Handeln är en av branscherna där det förekommer mest trakasserier. Även männen utsätts men inte i samma utsträckning. I metoo-upproret #obekvämarbetstid från handeln finns berättelserna bakom siffrorna.

Kalla fakta:

Andel i handeln som utsatts för sexuella trakasserier av kunder
Kvinnor: 30 procent
Män: 12 procent

Källa: Forskningsrapporten ”The expected retail customer: Value co-creator, co-producer or disturbance?” 2016.

Sexuella trakasserier i olika branscher
Fråga: Har du någon gång utsatts för övergrepp eller ovälkomna sexuella närmanden av någon på nuvarande och/eller tidigare arbetsplats i samma bransch som du jobbar i nu?

 1. Servicenäringar (exempelvis restaurang och hotell) (50 %).
 2. Handel (butiksanställda och personer som arbetar inom distributionsledet) (40 %).
 3. Industri (40 %).
 4. Statliga myndigheter/bolag (38 %).
 5. Media och konsultverksamhet (34 %).
 6. Finans, data/IT, forskning och utveckling (31 %).
 7. Sjukvård (29 %).
 8. Äldreomsorg (24 %).
 9. Grundskola och gymnasium (20 %).
 10. Förskola och barnomsorg (9 %).
 11. Genomsnitt alla branscher: (31 %)

Källa: Undersökning från Demoskop på uppdrag av Expressen i november 2017
 

6. Få kvinnor i toppen

Trots att 7 av 10 anställda i handeln är kvinnor är bara 4 av 10 butikschefer kvinnor. Och längst upp i toppen bland handlarna är bara 2 av 10 kvinnor. Det visar en undersökning bland de stora matvarukedjorna som Fri Köpenskap har gjort. Störst andel kvinnliga butikschefer har Netto med 59 procent. Minst andel har Bergendahls (City Gross) med 16,7 procent och Ica med 19,9 procent.

Källa: Fri Köpenskap