Det var i juni förra året som Teknikmagasinet begärdes i rekonstruktion vid Solna tingsrätt. Kedjan hade då stora leverantörsskulder och brottades med stora engångskostnader i samband med flytt till ett nytt centrallager.

Senare under sommaren fattades beslut om att stänga två butiker, en i Jönköping och en i Växjö. Sedan dess har kedjan bland annat gått igenom sina frakt- och hyresavtal samt satsat på marknadsföring. Ett arbete som har burit frukt, säger Teknikmagasinets vd Catherine Sahlgren till Handelsnytt.

– Nu ser vi att vi börjar vända och effekter märks både på intäkter och omkostnader. Vi ser verkligen fram emot att komma ur den här rekonstruktionen och blicka framåt.

Schemaläggning och personalomkostnader har också setts över. Vid stängningarna i Växjö och Jönköping påverkades totalt fyra anställda, men de flesta kunde återanställas i närliggande butiker. Från huvudkontoret har tolv tjänster försvunnit.

Vad gäller övriga förändringar har det främst handlat om översyn av extrapersonal. Någon hyvling av de anställdas timmar har inte förekommit, försäkrar Catherine Sahlgren.

– Vi har också fått nya rutiner vid transport av nya varor till butikerna. Det har gjort att vi inte behöver riktigt lika många extratimmar. Men i vissa fall har anställda fått gå upp i tid.

Samtidigt fortsätter rekonstruktionen, och i förra veckan ansökte rekonstruktören, advokat Kent Hägglund, om förlängd rekonstruktionstid hos tingsrätten. Förhoppningen är nu att få till stånd en ackordsuppgörelse med borgenärerna, de parter som Teknikmagasinet är skyldig pengar.

– Staten är en stor borgenär på grund av lönegarantin som trädde i kraft i början av rekonstruktionen. Övriga skulder ligger hos våra leverantörer. Men de var försäkrade, och därför är det mycket pengar som ska till försäkringsbolag, säger Catherine Sahlgren.

En ny ägare kan nu vara på väg in i bolaget. Det handlar om finansmannen Peter Gyllenhammar, som bland annat äger fastigheter och företag i VVS-branschen. Samtal förs just nu mellan rekonstruktören, Peter Gyllenhammar AB och Teknikmagasinets nuvarande huvudägare rikskapitalistbolaget Segulah.

– Han kom in i processen efter nyår, men ingenting är klart än. Det känns hur som helst väldigt bra. Det är en mycket intressant intressent, säger Catherine Sahlgren.

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska problem men som på sikt har möjlighet att överleva.

Företaget eller fordringsägare kan ansöka i domstol om rekonstruktion. Om domstolen beviljar rekonstruktion utser den en rekonstruktör.

I en företagsrekonstruktion kan det ingå ett offentligt ackord. Det innebär att fordringsägarna får avstå från en del av sina fordringar.

Lön till de anställda kan vid rekonstruktion betalas ut genom den statliga lönegarantin.

Fakta: Teknikmagasinet

I Sverige finns mellan 400–500 anställda och 85 butiker. Med de norska och finska marknaderna inräknade har kedjan totalt 133 butiker. De berörs dock inte av rekonstruktionen i Sverige då de är egna bolag.