Att begränsa bemanningsföretag är en av Handels viktigaste valfrågor och rapporten är ett underlag inför valet 2018. I den sammanställer förbundet statistik från bland andra SCB, LO och Arbetsmiljöverket.

Där framgår att ungefär 70 000 fler personer är bemanningsanställda i dag jämfört med för 20 år sedan. 90 procent av de inhyrda i LO:s yrken vill egentligen vara fast anställda av kundföretaget och tio procent av alla i partihandeln är bemanningsanställda.

Många byter arbetsplats ofta och får göra de tyngsta, enformigaste och minst komplicerade uppgifterna. I många fall utan möjlighet till rotation och kompetensutveckling, enligt Handels. Det här leder till att de bemanningsanställda råkar ut för arbetsplatsolyckor oftare än fast anställda, känner sig utanför, utbytbara och inte vågar säga ifrån när något är fel. Därför, menar Handels, att A och B-lag kan uppstå på arbetsplatserna.

Vi träffade fyra förtroendevalda lageranställda som tycker till om uppdelningen.

Hur förebygger ni A och B-lag?

Beatrix Marquez Lago Dagab inköp och logistik, Göteborg

”Bemanningsanställda är en konstant del av verksamheten på vårt lager. Meningen är att de ska ha en annan huvudsaklig sysselsättning, som konstnärer och studenter. Vi på golvet ser ingen skillnad på oss. Vi tjötar med alla. Men arbetsuppgifterna skiljer sig. Vi på Dagab flyttar mellan olika truckar och uppgifter för att inte slita ut oss, medan bemanningen nästan bara är på plocktrucken.
För att undvika känslan av A och B-lag måste anställda förstå att de inhyrda är precis som dem själva. Som fast anställd vill jag hjälpa de inhyrda mer, men det är ju svårt att påverka från fackklubbens håll när de inte är medlemmar. Men i och med det nya kollektivavtalet så får vi ha en facklig introutbildning även med bemanning. Så hoppas att vi kan nå ut till dem bättre i framtiden. De har inte samma trygghet och vågar inte rapportera skador, av rädsla för att inte få jobb nästa dag. Av samma skäl har de högre krav på sig själva än vi anställda.”

Kamil Walicki Dagab inköp och logistik, Helsingborg

”Nu har vi bara ett bemanningsföretag hos oss, förr var det två. 30 procent av personalen är bemanning. Hos oss blir det två lag. A och B. En del har jobbat i fem år hos oss och känner sig som en del av Dagab, ändå har de inte rotation. Men många i den fasta personalen vill ha det så. Då slipper de ju det tunga plock-jobbet. En stor del av de bemanningsanställda är nysvenskar från kulturer där facklig styrka är noll. De har ingen koll på de lagar som gäller här och chefens ord är lag. De är bara glada att de har jobb och kan försörja sina barn. Där behöver det göras en insats. Skicka bemanningsanställda på fackliga kurser så de förstår sina rättigheter och när chefen gör fel. Många företag tar in bemanningsföretag för att slippa arbetsgivaransvar som sjuklön och rehabiliteringsansvar. Dessutom kan de lätt byta ut den inhyrde om hen inte möter den högre kravbilden som faktiskt ligger på inhyrd personal. Enligt mig är bemanningsföretag en modern form av slaveri.”

David Can Coops frysterminal, Enköping

”Vi har inte haft ett enda bemanningsföretag hos oss hittills, och det är bra. Jag är för att ta in bemanning vid volymtoppar, så som storhelger osv. Dock endast vid behov. Jag har själv jobbat i bemanningsföretag. Jag kände mig utbytbar. På en vecka kunde jag ha tre olika arbetsplatser. Det var ingen säker anställning på det sättet. Det fanns en rädsla för att inte få vara kvar, man vågade inte anmäla skador. Inhyrda jobbade fast de hade skadat ryggen.
När jag var bemanningsanställd kände jag att alla på golvet var jämlikar. Det var bra sammanhållning från dag ett. Företaget var både bra och dåligt, vi fick friskvård och hela karusellen. Samtidigt var vi som en maskin. Går maskinen sönder byter man bara ut den trasiga delen.
För att få bra sammanhållning på jobbet, gå fram och prata även med den där personen som du vet att du inte delar intressen med. Byt plats i fikarummet då och då. Var social. Till slut släpper det.”

Claudio Karlsson Procurator, Jönköping

”Hos oss känns det som att bemanningsföretagen är ett komplement. Företaget plockar de som verkligen vill jobba kvar hos oss och fastanställer dem. Om man sköter sig får man en chans. Det är bra sammanhållning. Det har varit lite klagomål från bemanningen om att de inte får rotera och bara göra det tunga skitgörat. Vi i fackklubben tog upp det med gruppledarna, och sedan dess är bemanningen med i rotationen. Det är en fungerande arbetsplats med ganska lika villkor för alla. Jag själv har jobbat på bemanningsföretag. Det gör att jag förstår hur slitigt det är för dem. Jag skulle inte kalla bemanning för trygghet överhuvudtaget.”