Försäljaren har varit anställd hos Hornbach sedan 2013. Enligt stämningsansökan har mannen sedan dess tvingats stanna hemma från jobbet i perioder på grund av en njursjukdom.

Under 2017 fick försäljaren på nytt besvär med njurarna och låg inlagd på sjukhus flera gånger. Enligt stämningsansökan kallade Hornbach i oktober till ett möte angående mannens höga korttidsfrånvaro och en påstådd misskötsamhet. Arbetsgivaren ska ha uttryckt att den oplanerade frånvaron orsakade högre arbetsbelastning för mannens kollegor.

Försäljaren upplevde att bolaget letade skäl att säga upp honom och för att visa god vilja lämnade han sina sjukhusjournaler till arbetsgivaren. En journalanteckning visade att mannen tidigare haft ett cannabismissbruk. När arbetsgivaren såg det begärde den att försäljaren genast skulle göra ett drogtest, vilket han upplevde som mycket förnedrande och vägrade. Bolaget gav då en skriftlig varning och två veckor senare sades försäljaren upp.

Arbetsgivaren har inte haft saklig grund för uppsägning, enligt stämningsansökan som LO-TCO Rättsskydd lämnade in till Göteborgs tingsrätt i början av mars. Genom sitt ombud yrkar försäljaren på 150 000 kronor i skadestånd, plus ekonomiskt skadestånd för utebliven lön.

”På grund av att vi ännu inte tagit del av någon stämningsansökan kan vi i dagsläget inte heller kommentera detta ärende”, kommenterar Hornbach stämningen i ett mejl till Handelsnytt.