Vi har blivit utsatta för rån vid ett flertal tillfällen under året som gått, vad och hur skall vi tänka? 

//Katarina

Svar: Om ni inte har skyddsombud på arbetsplatsen kontaktar ni Handels Direkt och den fackliga rådgivningen så kan vi skicka ut ett regionalt skyddsombud som tillsammans med er och er arbetsgivare gör en skyddsrond och åtgärdsplan.  

Tänk på att alla som var närvarande vid tillfället för rånet skall göra en arbetsskadeanmälan till Afa Försäkring, för det är inte bara fysiska skador som skall anmälas utan även psykiska.

Charlotta, facklig rådgivare, Handels Direkt