Handels Malmö vill att kunderna hjälper till att förbättra arbetsmiljön för de kassaanställda. Detta genom att ställa varorna med streckkoden mot skannern. På deras initiativ undersökte region Skånes Arbets- och miljömedicin om en anställds kropp belastades olika mycket beroende på om koden var rättvänd eller inte. Resultatet visade tydliga skillnader.

– Jag har inte sett någon annan studie på det här. Vi hade inte väntat oss att det skulle bli så stora skillnader. Vi visste faktiskt inte om det skulle synas någon skillnad alls, säger Inger Arvidsson som är ergonom på Arbets- och miljömedicin Syd (AMMS).

Läs mer: 10 tips: Så mår du bättre i kassan

I undersökningen lade varannan kund varorna med streckkoden mot skannern, och varannan kund lade upp dem med streckkoden slumpmässigt åt olika håll. Samtidigt mättes aktivitet och rörelsehastighet i den kassaanställdas muskler.

Duktiga kunder fick tygkassar av Handels MalmöDuktiga kunder fick tygkassar av Handels Malmö. Foto: Handels

Det visade sig att handlederna rörde sig nästan dubbelt så snabbt när varorna var icke-rättvända jämfört med när de var rättvända. Både huvudet och armarna hade ergonomiskt bättre positioner – huvudet mer upprätt och armarna var inte upplyfta lika mycket.

– När armarna är upphöjda i luften utan stöd måste muskeln i skuldran och nacken jobba för att behålla positionen. Det finns mycket forskning som visar på att det ger en större risk för besvär och smärta, säger Inger Arvidsson.

Läs mer: ”Gör inte samma sak hela tiden”

Skuldermuskulaturen fick vila nio procent av skanningstiden när varorna var rättvända, när varorna var icke-rättvända fick den nästan ingen vila alls. Men underarmarna fick aldrig någon vila, oavsett hur koden var vänd.  

– Våra muskler är gjorda för att om vartannat spännas och slappna av. När de är spända kontinuerligt under en lång tid börjar de göra ont, säger Inger Arvidsson.

Läs mer: Hur länge får man sitta i kassan?

Resultatet presenterades under onsdagen på ett frukostseminarium ordnat av Handels, i samma Coop-butik som undersökningarna genomfördes. Då diskuterades olika förslag på hur man kan få kunderna att vända varorna rätt. Som att ha streckkod på flera ställen på varan, flera skannrar i kassan och en skylt som tydligt beskriver hur varan ska ställas.

– Vår viktigaste slutsats är att det är en fördel ur ergonomisk synpunkt att kunderna lägger koderna åt rätt håll, säger Inger Arvidsson.

Läs mer: Arbetsmiljön på Jysk under granskning – 140 butiker hotas av vite

Efteråt stod facket kvar i affären hela dagen och delade ut tygkassar med streckkoder på till de kunder som lagt varorna med koderna åt rätt håll. För de äldsta och de yngsta kunderna var det självklart att ställa koden rätt, men många i medelåldern visste inte om belastningsskillnaden. Det regionala skyddsombudet och ombudsmannen Mikael Willman var där.

– Jag tror inte att det blir någon motsättning från arbetsgivarna heller. Det är ju bra för dem att ha frisk personal. Kunderna vill ju ofta hjälpa till och det är ingen jätteuppgift. Nu har vi svart på vitt att det är skillnad för kroppen beroende på hur koden vänds. Det är en attitydfråga från arbetsgivarens sida. Är min servicegrad viktigare än min arbetsmiljö? säger han.

Läs mer: Jämställt kassaarbete med ny vägledning

Nu tänker avdelningen gräva fram mer statistik som visar på hur slitit kassajobbet är. Bland annat genom siffror på sjukskrivningar från kassaanställda. Och fortsätta informera både arbetsplatser och kunder om vikten av att vända koden rätt. De hoppas att deras insats ger ringar på vattnet och att fler Handelsavdelningar hakar på.

Ladda ner och läs hela rapporten här!

Ergonom-Inger förklarar: Så uppstår smärta

När en muskel är spänd länge bildas slaggprodukten som kallas mjölksyra och blodet i muskeln blir syrefattigt. Inget nytt, syresatt blod kan ta sig igenom och skölja bort mjölksyran. Då ligger syran kvar i muskeln, vilket gör att det börjar göra ont. Efter ett tag kan det bli en inflammation i muskeln, och det gör jätteont.

Så gick undersökningen till:

Låtsaskunder turades om att lägga upp varor på bandet. Varannan kund lade varorna en och en med streckkoden vänd mot skannern. Varannan lade upp varorna utan att tänka på var streckkoden var. Då blev det ibland varuberg och streckkoden kunde hamna åt alla håll.

Kundvagnarna var fullastade med allt från ett 12-pack kökspapper till juiceförpackningar. Alla vagnar innehöll exakt samma saker och passerade samma erfarna kassaanställda.

Tiden, muskelaktiviteten och rörelsehastigheten på den kassaanställda mättes från det att den första varan lades på bandet till dess att den sista hade passerat. Mätningen slutade innan betalningen, för att kunna säkerställa att det var just skanningsproceduren som instrumenten mätte. Detta upprepades 28 gånger. Totalt passerade alltså 14 kundvagnar med rättvända varor, och 14 med slumpmässigt upplagda varor.