Regeringens vårbudget kommer innehålla förslag om att över hundra miljoner kronor ska läggas på förebyggande och kompetenshöjande arbete med koppling till Metoo och mäns våld mot kvinnor.

Förslagen bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet.

I arbetslivet innebär detta att tio miljoner kronor ska tillföras Arbetsmiljöverket 2018 och att femton miljoner läggs på de regionala skyddsombuden under året.

Pengarna ska vara till för att stärka det förebyggande och kompetenshöjande arbetet mot sexuella trakasserier.

– På mindre arbetsplatser har de regionala skyddsombuden en viktig roll när det gäller att stödja arbetstagarna i arbetsmiljöarbetet. Denna verksamhet vill regeringen stärka genom att tillföra ytterligare resurser, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) i ett pressmeddelande.

De tio miljoner kronor som ska läggas på Arbetsmiljöverket ska gå till informations- och utbildningsinsatser med stöd till arbetsgivare.

I budgeten viks också pengar avsedda för att rättsväsendet, socialtjänsten och skolan ska kunna jobba bättre mot sexuella trakasserier eller övergrepp, samt mot mäns våld mot kvinnor.

Artikeln publicerades först på arbetet.se.