Handels arbetsmiljöombudsman Krister Colde bekräftar bilden av att det ofta är meningslöst att polisanmäla snatterier och stölder i butik.

– Jag förstår om handlarna inte orkar anmäla, med tanke på att nio av tio polisutredningar läggs ner direkt. Vi håller med om att det är ett problem, säger han.

Eftersom brottslighet i butik drabbar både företagen och de anställda borde arbetsgivare och fack göra gemensam sak, anser Krister Colde.

– Om de vill ha ännu mer tryck i frågan borde de bjuda in oss, men de har valt att köra sitt eget race, säger han och syftar på Svensk Handels säkerhetsvecka som branschorganisationen genomför just nu.

Krister Colde delar dock inte Per Geijers bild att det i första hand är strängare straff som ska minska brottsligheten.

– Det skulle var mer effektivt om man fick polisen att utreda fler brott.

Läs också: Två av tre stölder i butik anmäls inte