Trygghetsbarometern mäter förekomsten av brott och hotfulla beteenden i butiker, samt i vilken utsträckning händelserna polisanmäls.

Resultatet av webbenkäten till drygt 300 medlemmar i Svensk Handel visar att 27 procent har drabbats av stöld eller snatteri den senaste veckan, men att 65 procent av dem avstått från att polisanmäla.

– De har tappat förtroendet för att det ska leda någonstans. Det är mycket oroande, säger Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer.

Han betonar att brottsligheten i handeln i högsta grad påverkar butikernas anställda.

– Många känner obehag och frustration. Anställda ska inte behöva ingripa mot brott, men däremot anmäla, säger Per Geijer som menar att arbetsgivarna har gott samarbete med facket i säkerhetsfrågor.

Svensk Handel vill att stöld i butik ska bestraffas hårdare än i dag, och riktar sitt krav mot domstolar och lagstiftare.

– Man bör ta bort den ”straffrabatt” som gör att grova brottslingar inte får någon extra påföljd för lindrigare brott som stöld. De har i praktiken frikort på stöldbrott!

Ökningen av stöldbrott på senare år beror enligt Per Geijer främst på internationella stöldligor.

– Sverige har blivit ett turistparadis för kriminella, säger han.

Samtidigt med trygghetsbarometern lanserar Svensk Handel ett säkerhetsindex som på sikt ska visa hur butiksbrott utvecklas över tid och i olika delar av handeln.

Denna vecka uppmärksammar Svensk Handel säkerhetsfrågor på olika sätt, bland annat i syfte att sätta frågorna på dagordningen inför höstens riksdagsval.

Läs mer: ”Bjud in facket så blir det större tryck”

Fakta

Trygghetsbarometern, första kvartalet 2018

Svensk Handels webbenkät till handlare visar att:

27 procent har utsatts för stöld eller snatteri den senaste veckan. Av dem har 33 procent polisanmält.

6 procent har utsatts för hot eller våld senaste månaden i samband med stöld. Av dem har 56 procent polisanmält.

2 procent har utsatts för inbrott den senaste månaden. Av dem har 86 procent polisanmält.