Håkan Andersson avskedades den 13 oktober 2016 eftersom han vid tre tillfällen beställt byggvaror till ett privat garagebygge i Coop Norrbottens namn.

Handels menar att Håkan Andersson följt riktlinjer från sin närmsta chef och att han varit ärlig genom att öppet visa kvitton och mejl från leverantörer. Förbundet kräver därmed ett skadestånd för felaktigt avskedande.

Enligt Coop Norrbotten har beställningarna orsakat företaget ekonomisk skada. Håkan Andersson ska dessutom ha gjort detta för egen vinnings skull.

Läs mer: Håkan fick sparken efter personalköp

Ett av huvudargumenten från Coop Norrbotten under förhandlingen var att Håkan Andersson köpt byggvarorna till inköpspris. Enligt dem ska han medvetet struntat i att lägga på de 60 procent som görs till kund.

Håkan har haft olika roller på stormarknaden sedan 1992. Att han inte visste om påslaget är orimligt hävdade Sven Rosqvist, chefsjurist på arbetsgivarorganisationen KFO.

Butiker lever inte på att köpa in varor till inköpspris och sen sälja till inköpspris

– Butiker lever inte på att köpa in varor till inköpspris och sen sälja till inköpspris. Påslaget är åtminstone 60 procent, sade han för rätten.

Första beställningen gällde grundisolering till garaget, den andra väggisolering, och den tredje handlade om två carportar, varav endast en kom fram. Det sammanlagda värdet på varorna uppgick till cirka 55 000 kronor.

Räknar man bort den personal- och medlemsrabatt som nyttjades, har Coop förlorat en bit över 23 000 kronor på beställningarna, menade Sven Rosqvist.

Men enligt Handels saknar Håkan Andersson kunskap om prissättning då han tidigare endast arbetat med att skanna in centralt satta priser. Eftersom han hela tiden gjort som han blivit tillsagd faller ansvaret för de för lågt satta priserna på chefen. Att byggavdelningen under denna tid skyltade om från Coop Bygg till Bolist underlättade inte saken.

Systemen var helt nya och obekanta, dessutom jobbade Håkan bara varannan helg på Bolist

– Systemen var helt nya och obekanta, dessutom jobbade Håkan bara varannan helg på Bolist, sade Maria Fridolin, jurist på fackets juristbyrå LO-TCO Rättsskydd under förhandlingen.

Maria Fridolin spelade därefter upp ett samtal mellan Håkans Anderssons fru Lisa Andersson och den dåvarande butikschefen. Enligt Handels bevisar samtalet att butikschefen gav sin tillåtelse åtminstone vid den andra beställningen. Under samtalet erkänner också chefen att han var hårt pressad av stress och underbemanning, något som förbundet anser påverkar hans minnesbild.

”Håkan sa att vi pratat om en summa på 10 000. Då stämmer säkert det, men jag kan inte riktigt säga”, sade chefen under samtalet.

Under eftermiddagen följde vittnesförhör med Håkan Andersson, hans fru, samt med Håkans bror.

I sitt förhör redogjorde Håkan Andersson för vad han och chefen kommit överens om. Enligt honom hjälpte butikschefen till med att ta fram underlaget till den första beställningen.

Han sa att jag kunde mejla leverantören själv

– Jag frågade om han hade tid att hjälpa mig. Jag är bara där varannan helg, det var en helt ny organisation, och helt nya leverantör. Han sa att jag kunde mejla leverantören själv, sa han under utfrågningen av Maria Fridolin.

Därefter pressade Sven Rosqvist Håkan Andersson på omständigheterna kring köpen. Håkan hävdar att beställningen av väggisolering var en felleverans, och att den dessutom blev vattenskadad. Enligt Håkan Andersson erbjöd chefen honom att köpa isoleringen för 10 000 kronor på grund av skadan. Allt detta ifrågasatte Sven Rosqvist.

När butikschefen senare vittnade för arbetsgivarsidan erkände han att han visste om väggisoleringen och att han diskuterat med Håkan Andersson om att han skulle få köpa den. Den första beställningen och carportarna fick han dock först reda på när Coop drog igång sin internutredning.

På motfrågorna pressades han om arbetssituationen och stressen. Kunde han ha glömt vad han och Håkan kommit överens om gällande beställningarna? undrade Maria Fridolin.

– Den första känner jag inte till överhuvudtaget, svarade butikschefen.

Samtidigt erkände han att perioden var mycket jobbig.

– Det var stressigt då. Jag trodde jag skulle få stöd av ledningen, men i stället skar de bort ännu fler timmar.

Läs mer: Sparkas för personalköp

Coop Norrbotten kallade också två tidigare butikschefer för byggavdelningen, en anställd på varumottagningen, samt en chef på Coop Norrbotten. De flesta frågor kretsade om policys kring personalrabatten, hemleveranser och rutiner vid beställningar.

I sitt slutanförande lyfte Sven Rosqvist det faktum att Håkan Andersson 2002 skrev under en anställningsbilaga gällande personalköp, samt att det tillkom ytterligare rutiner på byggavdelningen 2008.

Det är chefens fel, det är arbetsgivarens fel. Hur oförstående ska man få vara innan Arbetsdomstolen sätter ner foten?

– Det egna ansvaret lyser med sin frånvaro. Det är chefens fel, det är arbetsgivarens fel. Hur oförstående ska man få vara innan Arbetsdomstolen sätter ner foten?

Maria Fridolin valde i sitt slutförande att trycka på Håkan Anderssons trovärdighet. Vad gäller policyerna har inte arbetsgivaren gett någon uppdatering av dessa för Håkan sedan 2002, hävdade hon.

– Håkan har hanterat köpen och beställningarna enligt de instruktioner han fått från sin chef. Han borde vetat vad som gäller vid personalköp, sade hon.

Domen meddelas den 13 juni.

Att tänka på vid personalköp

1.Ta inga risker!

2. Läs och följ arbetsgivarens riktlinjer!

3. Är du minsta osäker? Fråga chefen – få svaret dokumenterat!

4. Får du över 25 procents rabatt? Kolla med Skatteverket om du ska skatta för det. Ges en större rabatt än vad som är normalt förekommande i branschen ses förmånen som lön som den anställda ska skatta för.

5. Är du osäker – kontakta personalavdelningen på jobbet, facket eller Skatteverket!

Fakta: Facket kräver 600 000 kronor

Handels kräver arbetsgivaren på ett allmänt skadestånd på 200 000, samt ersättning för förlorad lön sedan avskedet. Sammanlagt handlar det om strax över 600 000 kronor.

Skulle domstolen finna att avskedet var felaktigt, men att det fanns skäl för uppsägning yrkar facket på drygt 250 000 kronor i allmänt skadestånd och för utebliven uppsägningslön.