Har jag rätt till ledigt vid sjukdom eller dödsfall?

Enligt lag har du rätt till ledighet vid ”trängande familjeskäl” till exempel i samband med sjukdom eller dödsfall. Men lagen säger inget om att ledigheten ska vara betald.

Har jag rätt till betald ledighet vid begravning?

Har din arbetsplats kollektivavtal med Handels kan du få betald ledighet, permission, högst en dag vid plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig, nära anhörigs död, begravning och urnsättning. Vid begravning kan du dessutom få permission för två resdagar om det är nödvändigt.

Jobbar du i privat butik som har Detaljhandelsavtalet får du får lön vid permission om du varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt sex månader. I de flesta andra avtal får du lön oavsett hur länge du varit anställd.

Vem räknas som nära anhörig?

Som nära anhörig räknas make/maka, sambo, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, svärföräldrar och mor- och farföräldrar.

Källor: Lag 1998:209, Handels kollektivavtal.