Enligt lag har du rätt till ledighet vid ”trängande familjeskäl” till exempel i samband med sjukdom eller dödsfall. Men lagen säger inget om att ledigheten ska vara betald.

Finns det kollektivavtal på jobbet kan du få betald ledighet, permission, högst en dag vid nära anhörigs död, begravning och urnsättning. Vid begravning kan du dessutom få permission för två resdagar om det är nödvändigt.

Ledigt för begravning?

Frågor om jobbet

Jobbar du i privat butik som har Detaljhandelsavtalet får du får lön vid permission om du varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt sex månader. I de flesta andra avtal får du lön oavsett hur länge du varit anställd.

Som nära anhörig räknas make/maka, sambo, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, svärföräldrar och mor- och farföräldrar.

Källor: Lag 1998:209, Handels kollektivavtal.