Hej Trött kassörska! Jag vill börja med att säga att jag förstår din frustration. Jag är själv ute och träffar våra ombud i butikerna regelbundet och har den största respekt för de utmaningar det innebär att följa de lagar och regler som gäller för försäljning av våra spel och lotter. 

I din insändare tar du upp kontrollen av försäljningen av åldersbegränsade produkter, däribland Svenska Spels, och undrar varför kassapersonalen måste genomföra ålderskontroller på alla under 25 år trots att åldersgränsen för spelande är 18 år. Det beror på att det kan vara svårt att se vilken ålder någon har. Därför behövs lite säkerhetsmarginal vid ålderskontrollerna, så att inga omyndiga personer köper spel och lotter. Som kund – särskilt om man vet med sig att man har ett ungt utseende – kan man underlätta genom att vara beredd på att visa ID.

Det är inte så att man blir av med avtalet om man missar en av våra slumpmässiga provköpskontroller. Vi ger alltid en skriftlig varning vid första missen och ett tillfälligt säljförbud efter den andra. Ombuden får alltså tid och möjlighet att åtgärda brister. Glädjande nog är det ytterst få ombud som brister i kontrollerna.

Vi vill samtidigt rikta ett varmt tack till dig och all kassapersonal ute hos våra ombud som varje dag hjälper till att sälja våra produkter. För den som vill få stöd med det ibland svåra arbetet med ålderskontroller vill vi tipsa om våra webbaserade utbildningar. Där finns det handfasta tips och förklaringar som kan ge djupare förståelse till för varför det är viktigt att spel säljs på ett ansvarsfullt sätt.

Läs insändaren: ”Jag vill inte vara polis när jag jobbar i kassan”