Personalen i paketutlämningen lär sig snabbt att känna igen brev som innehåller droger.

2014–2016 hade länsstyrelserna i norra Sverige ett projekt i samarbete med bland annat polis, tull, butiker och fack, vilket Handelsnytt skrev om då.

Helena Lindkvist som jobbar i förbutiken på Coop Forum i Piteå var med på en utbildning och fick lära sig om vanliga droger, lägesbilden lokalt och hur polisen och tullen arbetar.
– Vi träffade polisen och kommunen och fick information. Sedan har polisen gjort stickkontroller efteråt, och då har de kommit och pratat med oss. Eftersom de varit här regelbundet känner man sig trygg och vågar ställa frågor, säger Helena Lindkvist.

Men på grund av brevhemligheten och sekretessen kan postombuden fortfarande inte göra något när de ser ett misstänkt paket. Ett jättestort problem, enligt Anna Karlsson som är samordnare för frågor om alkohol, narkotika, dopning och tobak på länsstyrelsen i Västernorrland.

– Vi har fortfarande samma lagstiftning att förhålla oss till. Den är inte optimal, vare sig för de anställdas trygghet och arbetsmiljö eller ur ett narkotikaförebyggande perspektiv. Det skulle vara enklare att komma åt nya substanser om lagen gav större möjlighet till kontakt mellan postombud, polis och tull.

På Coop Forum i Piteå upplever man att paketen med droger minskat. De vet inte om det har ett samband med projektet. Inte heller länsstyrelsen kan säga att så är fallet, men de menar att utbilda postombud var lyckat på så sätt att många kände sig tryggare efteråt, menar Anna Karlsson. Det visar den enkät som alla deltagare fick fylla i.
– Bara genom att få mer kunskap känner de sig tryggare. Då har vi åtminstone åstadkommit någonting.

Sedan projektet startade har fentanyl fått stor uppmärksamhet. Fentanyl är ett narkotikaklassat läkemedel som är dödligt även i ytterst små doser.
– Det är extremt giftigt och en potentiell fara för de som hanterar sådana här försändelser. Jag vill inte oroa någon i onödan för hittills har inget postombud påverkats vad vi vet. Men man kan vara uppmärksam på om en försändelse går sönder, och man ser att det är en nässpraysflaska i paketet. Särskilt om den är omärkt, säger Anna Karlsson.

Fakta PROJEKT OM NÄTDROGER

▶ Projektet Tillsammans mot nätdroger pågick 2014-2016. Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län samarbetade för att stötta olika aktörer som berörs av droger i postflödet. Nu jobbar länen med frågorna i sin vanliga verksamhet.

▶ Under våren ska Halland starta ett liknande projekt.

▶ Postombud som deltagit i projektet har en dekal om samverkan synlig.

▶ Polisens nationella operativa avdelning, Noa, beräknar att upp till 2,5 miljoner försändelser innehöll droger under 2015.