Jag jobbar på en Ica-butik och nu ska jag gå in och ha ansvar för butiken under en månad i stället för min chef som är bortrest. Har jag rätt till något extra betalt?  /Petra 

Svar: Enligt Detaljhandelsavtalet som gäller på din arbetsplats, så har du rätt till tillägg när du vikarierar (i högre befattning) under en längre tid (minst två veckor). Överenskommelse om vikariattillägg ska man komma överens om innan vikariatet börjar. Arbetsgivaren är också skyldig att ge all information och utbildning för att du ska kunna gå in och arbeta som tillfällig chef. 

Helene, facklig rådgivare, Handels Direkt