Handels ordförande Susanna Gideonsson stod sida vid sida med statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson när de på onsdagen presenterade Socialdemokraternas handlingsplan för en trygg arbetsmarknad. Först av programmets tio punkter är tryggare anställningar. Bland annat vill S avskaffa allmän visstid.

– Vi vill helt avskaffa möjligheten att visstidsanställda utan skäl, sa Ylva Johansson.

Allmän visstidsanställning (AVA) infördes i lagen om anställningsskydd 2007. Med hjälp av AVA kan arbetsgivare anställa personer tillfälligt utan att ange skäl som till exempel vikariat för en ledig person. AVA har gjort det möjligt att ha sms-anställningar och andra otrygga jobb i till exempel butiker.

– Människor behöver veta var och när de ska jobba för att kunna planera sitt liv. Var fjärde arebtarkvinna har i dag en tillfällig anställning. Det skapar stress, dålig ekonomi och urusel pension, sa Susanna Gideonsson.

Partiet vill också stärka rätten till heltid. En deltidsanställd som erbjuds ett annat jobb på heltid ska få halverad uppsägningstid för att kunna ta det nya jobbet snabbare.

Ett annat förslag är att stoppa hyvlingen. Anställningsskyddet i las ska omfatta timmarna på anställningskontraktet. Uppsägningstid och turordning ska gälla när arbetstid minskas.

– Det är oerhört viktigt för våra medlemmar. Hyvling är en ren kräkning, sa Susanna Gideonsson.

Partiet vill också stärka skyddet mot trakasserier i arbetslivet. Bland annat ska arbetsgivare få ansvar för att göra en utredning när anställda trakasseras av kunder eller brukare.

Socialdemokraterna har kongressbeslut på att stoppa hyvling och slopa allmän visstid. I dag saknas dock majoritet i riksdagen för att göra verklighet av kraven, eftersom både de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna är emot.

– Vi har en borgerlighet inklusive SD som vill öka otryggheten och pressa ner lönerna. Vi behöver tvärtom utveckla och stärka tryggheten och schysta villkor. Valet i september är ett viktigt vägval, sa statsminister Stefan Löfven.

Handels ordförande Susanna Gideonsson tillhör Socialdemokraternas partiledning i och med att hon är suppleant i partiets verkställande utskott.

– Det har betydelse för att få upp våra frågor på dagordningen. Jag stolt och glad att tillhöra ett parti som ser vad som behövs för att göra arbetsmarknaden tryggare, sa Susanna Gideonsson.

En av Handels prioriterade valfrågor saknas dock i Socialdemokraternas handlingsprogram: partiet driver inte kravet att begränsa användningen av bemanningsföretag.

– Det var inte lika lätt att få gehör för den frågan, kommenterade Susanna Gideonsson.

Fakta

Socialdemokraternas plan för trygga jobb

  1. Trygga anställningar
  2. Stopp för hyvling
  3. Reglera arbetskraftsinvandringen till bristyrken
  4. Stopp för missbruk av subventionerade anställningar
  5. Bekämpa arbetslivskriminaliteten och den osunda konkurrensen
  6. Schyssta villkor i offentliga upphandlingar
  7. Stopp för lönedumpning på svenska arbetsplatser
  8. Stärkt skydd mot trakasserier i arbetslivet
  9. Stärkt regelverk för bättre arbetsmiljö – ingen ska dö av jobbet
  10. Omställning