Totalt har 880 bemannings- och kundföretag inom bland annat parti- och detaljhandel inspekterats – något som lett till 577 kravskrivelser och över 2 000 åtgärdade brister som följd.

En av de vanligaste bristerna är att kundföretagen ofta hoppar över eller kortar ner introduktionen av rutiner och risker i arbetet för bemanningsanställda.

Eftersom Arbetsmiljöverkets statistik visar att arbetsolyckor är dubbelt så vanliga bland bemanningsanställda som i andra branscher, är det av största vikt att företagen får ordning på introduktionen, säger Heli Aarnipuro, nationell samordnare för insatsen.

– Känner man inte till riskerna kan man inte undvika dem. Det är därför det är så viktigt att introduktionen fungerar. Det faller på kundföretaget eftersom det bara är de som vet vilka risker som finns på deras arbetsplats.

Läs mer: Uthyrd och utsliten

Insatsen har varit indelad i tre led. I det inledande skedet återvände myndigheten till företag som granskades i en tidigare kampanj 2011-2012. Steg nummer två blev att titta vidare på nystartade bemanningsföretag. Avslutningsvis knöt man ihop säcken genom att besöka de stora bemanningsföretagens huvudkontor för att meddela dem vad man kommit fram till. ­

Men trots bristerna ser också Arbetsmiljöverket framsteg. Bemanningsföretagen har stärkt sitt arbetsmiljöarbete genom att bland annat utbilda sina konsultchefer i att bli tydligare gentemot kundföretagen. Arbetgivarorganisationen Kompetensföretagen, tidigare Almega Bemanningsföretagen, har också tagit fram en app med checklistor för bemanningsanställdas arbetsmiljö. Dessutom har lagstiftningen ändrats så att de lokala skyddsombuden nu får ingripa även för bemanningsanställda.

– Facken har också blivit bättre på att stötta och hjälpa bemanningsanställda. Även om man inte gillar bemanning i sig så är man inte emot personerna, säger Heli Aarnipuro.

Till detta har Arbetsmiljöverket satsat på information. Till exempel kampanjer, informationsfilmer och annonsering.

Läs mer: Unga på lager lever farligt

Arbetsmiljöverkets granskning av bemanningsanställdas arbetsmiljö fortsätter nu i mindre skala genom att man deltar i en gemensam EU-tillsyn. Där ska myndigheten titta på bemanning över nationsgränser.

Fakta: Kritiserad bransch

Handelsnytt har i flera tidigare artiklar lyft arbetsmiljöproblem för bemanningsanställda. 

I en kartläggning med Dagens Arbete förra året gick Handelsnytt igenom jobbansökningar där bemanningsföretag sökte efter personal som gillar att arbeta under ”extrema förhållanden” och där värnpliktsutbildning var starkt meriterande eftersom arbetet var så ”fysiskt och psykiskt krävande”.

Fakta: 880 arbetsställen granskade

Inspektionsinsatsen omfattar 880 arbetsställen varav 340 i bemanningsföretag och 540 i kundföretagen. Vanliga brister hos bemanningsföretagen rör rutiner och riskbedömningar, medan kundföretagen i större utsträckning fallerade vad gäller den fysiska arbetsmiljön och introduktion.

Bemanningsanställda drabbades under åren 2011-2015 av 13 arbetsolycksfall per 1 000 anställda, att jämföra med 7 arbetsolycksfall per 1 000 för samtliga branscher. De vanligaste skadorna som drabbar bemanningsanställda sker när de kör truck eller hanterar kniv, handhållen slipmaskin, pallar och förpackningar.