Säg ifrån, dokumentera vad som hänt, när, var och vittnen, och berätta för chefen. Ta kontakt med facket.

Det är chefens ansvar att du har en bra arbetsmiljö. När hen får reda på att du blir trakasserad ska hen få trakasserierna att sluta. Om arbetsgivaren inte har fullgjort sitt ansvar kan du få skadestånd.

Läs mer: Arbetsgivare skyldig att agera

Är det chefen som trakasserat dig? Berätta för chefens chef. Be facket om hjälp. Handels direkt har nummer: 0771 666 444.

Källa: Handels