Håkan Andersson avskedades den 13 oktober 2016 eftersom han vid tre tillfällen beställt byggvaror till ett privat garagebygge i Coop Norrbottens namn och betalat för lite.

Fallet togs upp i Arbetsdomstolen, AD, i slutet på april, och i dag meddelades domen. I den ger man Coop Norrbotten rätt – avskedandet av Håkan Andersson var korrekt.

Läs mer: ”Jag ska bygga klart garaget”

”Det är av stor vikt att anställda i affärer följer en arbetsgivares regler om inköp. Håkan Anderssons agerande har inneburit att han vid flera tillfällen gynnat sig själv på ekonomisk bekostnad av Coop”, står det att läsa i domen.

– Det är tråkigt för Håkan naturligtvis. Man verkar tyvärr inte ha satt så stor tilltro till hans uppgifter. Men bara för att vi inte lyckats styrka hans historia betyder det inte att den inte är sann. Det ska Håkan ta med sig, säger Maria Fridolin, jurist på fackets juristbyrå LO-TCO Rättsskydd och fortsätter:

– Finns det inget skriftligt så är det alltid svårt att bevisa en muntlig överenskommelse. Håkan har dock hela tiden sagt att han inte fått något skriftligt av sin chef.

Läs mer: Håkan fick sparken efter personalköp

Enligt AD har Håkan Andersson agerat felaktigt i alla tre beställningar han gjorde på Coop Forum Luleås byggavdelning 2016. Första beställningen gällde grundisolering till garaget, den andra väggisolering, och den tredje handlade om två carportar, varav endast en kom fram. Det sammanlagda värdet på varorna uppgick till cirka 55 000 kronor.

Gällande den första beställningen, den om grundisoleringen, bedömer domstolen att det inte finns något som talar för att Håkan gjort en överenskommelse med sin butikschef. Även om det skulle funnits en sådan så finner domstolen det osannolikt att butikschefen skulle gått med på att låta Håkan få köpa isoleringen till inköpspris minus personal- och medlemsrabatt.

Läs mer: Telefoninspelning kan bli avgörande för Coop-Håkan

Vid det andra beställningstillfället, gällande väggisolering, menar Håkan att det rörde sig om en prisförfrågan och inte en beställning. Detta tror domstolen på. De tror också på att isoleringen blivit vattenskadad under tiden den låg på Coops gård. Men ord står mot ord huruvida Håkan kommit överens med sin chef om att få köpa den skadade isoleringen för 10 000 kronor. Oavsett anser AD att det är osannolikt att man beslutat om ett så stort personalköp utan en skriftlig överenskommelse.

Under förhandlingen i april spelades ett telefonsamtal upp som bevis för att Håkan och hans chef var överens. Att samtalet inte omnämns i domen är Maria Fridolin kritisk till.

– Vi menar att det var stödbevisning för Håkans uppgifter. Som jag uppfattar det så var chefen väldigt uppstressad och kunde inte redogöra för vad som hänt på ett detaljerat sätt. Det menar jag att Håkan har gjort hela tiden, säger hon.

Vad rör den tredje beställningen om två carportar har Håkan Andersson erkänt att han inte frågat om chefens lov. Detta eftersom han gjort som han blivit tillsagd vid de andra två tillfällena. En av portarna lyckades han avbeställa, men trots det har Coop lidit ekonomisk skada i form av en osåld carport samt en avbeställningsavgift menar AD.

Läs mer: Arbetsgivaren har fått rätt i 3 av 5 fall

Sven Rosqvist, chefsjurist på KFO och ombud för Coop Norrbotten, tycker att AD levererat en tydlig och klar dom.

– Domstolen säger i princip att han borde ha förstått att det han gjorde inte följde regelverket. Inom detaljhandeln hanterar de anställda varor till stora värden och man måste ha arbetsgivarens absoluta förtroende. Lite slarvigt uttryck: det är extra noga med vad som är ditt och mitt, säger Sven Rosqvist och tillägger:

– Domen ligger också väl i linje vad man kommit fram till i liknande prövningar.

Handels ska ersätta arbetsgivarparterna för deras rättegångskostnader på drygt 370 000 kronor.

Fakta: Ovanligt med personalköps-fall i AD

Det är inte ofta avsked eller uppsägningar kopplade till felaktiga personalköp når förhandlingar i Arbetsdomstolen. Endast fem fall har avgjorts de senaste 30 åren. Av dessa fem fall har arbetsgivaren fått rätt i tre.

Håkan Anderssons fall blir det sjätte personalköps-fallet under tidsperioden.

Fakta: Tänk på detta vid personalköp

1.Ta inga risker!

2. Läs och följ arbetsgivarens riktlinjer!

3. Är du minsta osäker? Fråga chefen – få svaret dokumenterat!

4. Får du över 25 procents rabatt? Kolla med Skatteverket om du ska skatta för det. Ges en större rabatt än vad som är normalt förekommande i branschen ses förmånen som lön som den anställda ska skatta för.

5. Är du osäker – kontakta personalavdelningen på jobbet, facket eller Skatteverket!