I en insändare skriver undertecknande Sofie om sin situation som deltidssjukskriven.

Det är en väldigt besvärlig situation som undertecknande beskriver. Att drabbas av svår sjukdom är något som vi alla önskar slippa i livet. Beroende på sjukdom och livssituation har vi olika rätt till stöd från samhället, men alla människor har rätt till sjukvård och ett drägligt liv.

Försäkringskassan kan av sekretesskäl inte kommentera enskilda fall. Detta medför att kommentarer vi lämnar ibland kan verka lite distanserade, men jag vill trots detta försöka att klargöra lite hur systemet är uppbyggt och på vilka grunder som beslut fattas.

Läkarens roll är att ställa diagnos och att behandla patienten. De ska också lämna ett läkarintyg som beskriver diagnos, aktivitetsbegränsningen på grund av sjukdomen och funktionsnedsättningen. Men ett läkarintyg ger inte en automatisk rätt till ersättning. Försäkringskassans handläggares uppgift är att med hjälp av underlag från hälso- och sjukvården och arbetsgivaren bedöma rätten till sjukpenning.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att fördjupa samarbetet för att alla individer ska få tillgång till tidiga och aktiva insatser utifrån sitt behov. Insatserna ska även kunna bedrivas parallellt med andra insatser från till exempel arbetsgivare, kommunen och vårdgivare. Målgruppen är just individer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och som kan ha behov av samordnade insatser för att komma i arbete. Försäkringskassan har även i uppdrag att samordna insatser för personer som står utanför sjukförsäkringen och som får stöd av Arbetsförmedlingen.

Försäkringskassans vision är att människor ska känna trygghet när livet tar en ny vändning. Det vill vi uppnå genom att bemöta och stötta varje person med respekt och utifrån hens unika förutsättningar. Vi kan aldrig garantera att alla människor i alla lägen kommer att vara nöjda med de beslut de får. Det vi däremot kan garantera är att vi gör vårt yttersta för att tillämpa lagen så rättssäkert och opartiskt som det är möjligt.

Läs också: ”Många mår skit på grund av F-kassan”