Försäkringskassans rättschef Eva Nordqvist kommenterar via mejl Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgörande i de två fall som rör rätt till sjukpenning.
– Vi kan redan nu se att de vägledande domarna från Högsta Förvaltningsdomstolen ligger i linje med hur Försäkringskassan har arbetat tidigare. Det är till exempel bra att domstolen har förtydligat att det inte är Försäkringskassans uppdrag att peka på en konkret typ av arbete, säger Eva Nordqvist.

Ing-Britt vs Försäkringskassan

Ing-Britt vann mot Försäkrings­kassan

Nyheter

I Ing-Britt Vikströms fall ger dock HFD Försäkringskassan smäll på fingrarna. HFD skriver i sin dom att alla jobb kräver att man kan använda sina händer. Därför finns inget arbete som Ing-Britt med sin svåra artros kan klara på mer än halvtid.

– I det här fallet gjorde Högsta förvaltningsdomstolen en annan bedömning än vi och därmed kommer vi naturligtvis betala ut sjukpenning till Ing-Britt, säger Eva Nordqvist.

Hon framhåller dock att det viktiga med domarna är HFD:s principiella resonemang i de två aktuella fallen. Det leder fram till att Ing-Britt Vikström får rätt till ersättning, men inte mannen som var huvudperson i det andra ärendet.

– Det är det principiella resonemanget som ger vägledning för de svåra individuella bedömningarna som sedan ska göras i varje enskilt ärende och det är det som illustreras av de här båda fallen, säger Eva Nordqvist.

Ing-Britt vs Försäkringskassan

”Domen får betydelse för många sjukskrivna”

Nyheter

HFD slår i sin dom fast att Försäkringskassans prövning måste vara verklighetsförankrad och ta hänsyn till Arbetsförmedlingens utredning av personens arbetsförmåga. Bara personer som ”helt klart” har arbetsförmåga som kan utnyttjas på öppna arbetsmarknaden ska nekas sjukpenning. Så jobbar redan Försäkringskassan, menar rättschefen.

– Detta är inget nytt. Försäkringskassan har och kommer att fortsätta att ta hänsyn till alla de underlag vi har i varje enskilt ärende. Det gäller alltifrån läkarintyg till bedömningar från Arbetsförmedlingen. Därefter gör vi en samlad individuell bedömning, säger Eva Nordqvist.

Hon vill i dag inte säga hur Försäkringskassans bedömning av sjukpenningärenden påverkas av de två domarna.

– Vi kommer att analysera domarna vidare. Det arbetet kommer ske skyndsamt och vi hoppas vara klara med det inom en vecka.