Jag arbetar på Lilla Coop och har blivit erbjuden att vara butikschef under sommaren då den ordinarie chefen är på semester. Har jag rätt till högre lön under tiden jag vikarierar som butikschef?

//David

Svar:

Om du går med på att vikariera i högre befattning under minst två veckor har du rätt till vikariatersättning. Beloppet bestäms genom en individuell överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare innan vikariattjänstens början.

Juan, facklig rådgivare, Handels Direkt