Ella Öquist, Sara Nordström och Emma Isaksson jobbar på Gunnarsby lanthandel.

Cirka sju mil norr om Luleå ligger byn Gunnarsbyn. Här bor omkring 150 människor. Räknar man in byarna i närheten finns det cirka 1 000 bofasta i området. Hit flyttade nu butiksanställda Emma Isaksson från Luleå för snart två år sedan.

– Min kille har haft sommarstuga här uppe, och vi bestämde oss för att köpa hus här. Jag såg på Facebook att de sökte personal, och tänkte varför inte? Jag bor i Ängesträsk som är 2,5 mil härifrån. Men det blir ändå mycket närmare än till Luleå, säger Emma Isaksson.

Jag såg på Facebook att de sökte personal, och tänkte varför inte?

Innan flytten jobbade hon på kafé i Luleå. I dag har hon en 80 procentig tjänst i butiken. Här arbetar hon tillsammans med butikschefen Sara Nordström och kollegan Lotta Andersson Öström. Så här i sommartider är vikarien Ella Öquist inne extra och hjälper till.

Det är lugnet, husbygget och skoteråkningen som lockat Emma Isaksson och killen hit. Butiksjobbet i lanthandeln blev en perfekt lösning för att få ekonomin att gå ihop.

Det är mysigt, och man kommer kunderna väldigt nära, tycker Emma Isaksson om jobbet i butiken. I framtiden önskar hon dock att jobba 100 procent i stället för 80 procent som i dag.

– Jag gillar butiken, kunderna, att man kommer så nära folk. Det är inte så stor skillnad mot kaféjobbet jag hade innan, säger Emma Isaksson och fortsätter:

– Visst bor vi långt ut. Men samtidigt får jag nästan mer besök nu än innan. Och Luleå är ändå bara en timme bort om jag saknar stan.

Tidigare fanns två mataffärer i Gunnarsbyn. När den ena lades ner var förhoppningen att den andra skulle öka sin omsättning och kunna satsa. 2015 kom i stället beskedet att även den butiken skulle stängas. Med den skulle också postombud, apotek och Systembolaget försvinna.

Men den realiteten satt inte väl med ortsborna. På ett byaföreningsmöte enades alla om att starta en ny medlemsägd affär. Man tog även kontakt med kommunen och länsstyrelsen för att se vilka stöd som fanns tillgängliga.

Den drivande kraften i detta var Råek – en ekonomisk förening som tagit över många av de sysslor i Gunnarsbyn som en kommun normalt gör. Gräsklippning, vaktmästeri och återvinningscentral sköts alla av Råek. Man har till och med anställda.

En av dem är ekonomiassistenten Ann-Christin Pretty som flyttade till Gunnarsbyn från Boden 2004. Hon arbetar på Råeks Servicekontor som ligger mitt i byn.

– Vi finansieras av Bodens kommun och olika projektpengar. Men utan föreningen hade det garanterat inte blomstrat här som det gör i dag. Det hade varken funnits skola eller butik, säger hon.

Efter några månader med hårt arbete kunde en ny medlemsägd butik öppna våren 2016. Butiken får ekonomiskt driftsstöd från staten för den dagliga verksamheten, och har även fått så kallat investeringsstöd, bland annat för att lägga om taket.

I dag omsätter man 4,2 miljoner, nästan dubbelt så mycket som den sista affären som lades ner.

– Lanthandeln är sprungen ur en riktig villagepower-grej. Det betyder jättemycket, inte bara för Gunnarsbyn utan för hela närområdet, säger Håkan Landström som sitter i styrelsen för butiken.

Lanthandeln är sprungen ur en riktig villagepower-grej. Det betyder jättemycket, inte bara för Gunnarsbyn utan för hela närområdet.

I Gunnarsby lanthandel säljs mer än bara mjölk och bröd. För snickaren som tappat bort hammaren finns en egen hylla.

Tack vare butiken har intresset för Gunnarsbyn och de närliggande orterna ökat. I dag finns inga lediga hyresrätter eller kontorslokaler kvar, enligt Råek. Flera företag, och ett gym har etablerats på orten. Enligt föreningen är det en direkt konsekvens av butiken.

Gunnarsbyn är ett gott exempel i en annars rätt så trist utveckling vad gäller handel och service på landsbygden.

Enligt Tillväxtverket har servicen i många delar av landet försämrats under flera år. Minskad befolkning på mindre orter, förändrade köpmönster, e-handel och konkurrens från större köpcentrum har bidragit till färre butiker.

Enligt en prognos som sträcker sig fram till 2040 kommer de stora regionerna bli större medan de mindre väntas bli ännu mindre.

Samtidigt har ny teknik gjort att en del service kan skötas genom e-handel, till exempel dagligvaror, läkemedel och vårdkontakter på distans. Här är bredbandsutbyggnaden av stor vikt, något som Emma Isaksson stämmer in i.

– Det är det enda jag önskar vore bättre här ute. När jag surfar på mobilen hemma och när min kille kollar Netflix laggar allt. Då känner man att man bor i obygden!