Synen på trygga jobb och makt i arbetslivet skiljer sig markant mellan de åtta riksdagspartierna, visar enkäten från Handelsnytt/LO Mediehus.

S, V och MP vill, precis som Handels, stoppa hyvlingen av arbetstid. Anställningsskyddet i las (lagen om anställningsskydd) ska omfatta timmarna på anställningskontraktet, och uppsägningstid och turordning ska gälla när arbetsgivaren vill minska arbetstid. Detta säger den borgerliga alliansen (M, KD, L, C) samt SD nej till.

En annan hjärtefråga för Handels – slopa anställningsformen allmän visstid – får stöd av S och V. Övriga partier vill att arbetsgivare ska ha kvar rätten att anställa människor tillfälligt, utan att behöva ange skäl.

Alliansen och SD vill ge arbetsgivarna mer makt över vilka som ska få vara kvar när personal sägs upp. Las princip om sist in, först ut vill de antingen försvaga (M, L, KD, SD) eller helt ta bort (C). S, V och MP stretar emot. V vill rent av stärka las ytterligare.

Allianspartierna vill göra facket svagare vid arbetsmarknadskonflikter som strejk genom att minska fackets rätt att ta till sympatiåtgärder.

För nyanlända och vissa ungdomar vill Alliansen skapa inträdesjobb med en låg lön som bestäms i lag. SD har ett liknande förslag om lärlingsjobb. V, S och MP säger nej. De hänvisar till den svenska modellen där löner bestäms i förhandling mellan fack och arbetsgivare, inte i lag.

Skillnader mellan de politiska blocken finns också i synen på a-kassan och sjukförsäkringen, samt huruvida medlemmar i fack och a-kassa ska få göra skatteavdrag för avgiften.

I några andra frågor är skillnaderna mellan blocken inte lika tydliga. Alla partier utom V och MP vill ändra lagen så att kunder kan portas från butiker, till exempel om de trakasserar butiksanställda. I frågan om tiggare går förslagen isär. Endast M och SD säger tydligt ja till ett nationellt förbud mot tiggeri.

Om du gör testet i vår partikoll så kan du se vilket parti som ligger närmast dina åsikter i frågor om arbetslivet. Riksdagsvalet den 9 september handlar så klart om mycket annat också. Men Handelsnytts enkät till partierna visar tydligt att framtidens utveckling på jobbet i flera avseenden avgörs av vilka som får styra Sverige efter valet.