Juni, juli och augusti har varit kontantfria månader på Åhléns varuhus i Gävle, Sickla och Helsingborg. Idén att testa helt kontantfritt kom från företaget, men har hela tiden backats upp av facket, berättar Daniel Persson, fackligt aktiv i Gävlevaruhuset.

Daniel Persson, fackligt aktiv på Åhléns Gävle.

– Vi är väldig positiva. Ur säkerhetssynpunkt är det här en framgång för våra medlemmar. De har rätt att känna sig trygga på jobbet, säger Daniel Persson som varit med och arbetat i projektet.

Skyltar överallt

Varuhusen i projektet har valts ut för att ge ett bra tvärsnitt i hur kunderna betalar med kontanter på Åhléns. Enligt Daniel Persson sker ungefär åtta procent av köpen på varuhuset i Gävle med kontanter.

För att förbereda inför stoppet har skyltar placerats överallt i varuhusen. De anställda har också utbildats i olika fråga-svarscenarion kring kontanterna.

En del klagomål

Även om det förekommit en del klagomål från äldre kunder och turister som påverkat arbetsmiljön för personalen så hoppas och tror Daniel Persson att initiativet ska införas brett inom Åhléns. Fördelarna överväger nackdelarna stort, menar han.

Från facket ser vi inte det här som ett test utan som en utveckling som inte går att stoppa

– Från facket ser vi inte det här som ett test utan som en utveckling som inte går att stoppa. Det är primärt 30- och 40-talister som i dag föredrar att betala kontant, säger han.

Handlar om säkerhet

Från företagets sida ser man samma argument som facket. I första hand handlar det om säkerheten för Åhléns anställda, skriver kommunikationschefen Weronica Nilsson i ett mejl till Handelsnytt.

– För våra medarbetare innebär det här en tryggare arbetsmiljö där de i större utsträckning kan fokusera på kundmötet i stället för att hantera kontanter med alla risker det innebär.

Kan bli fler varuhus

Hur man går vidare ska utvärderas inom de närmsta veckorna. Åhléns utesluter inte att införa kontantstopp på flera varuhus.

– Vi kommer att samla på oss erfarenheter och lärdomar och därefter får vi se hur vi går vidare. Om allt faller väl ut kommer vi att vilja utöka till fler testvaruhus, skriver Weronica Nilsson.