Varför har ni gjort den här rapporten?
– Det är en uppföljning från en tidigare rapport som handlade om digitaliseringen och teknikutvecklingen och hur det påverkar hela branschen. Vi pekar på vikten av kompetensförsörjning i omställningen.

Vad kom ni fram till?
– Kärnan är att vi pekar ut att det finns en brist på kompetens i handeln och på den övriga arbetsmarknaden och den kommer att öka enligt Arbetsförmedlingens prognoser. Samtidigt ser vi att var tredje butiksanställd slutar varje år. Anledningen att så många handelsanställda vill byta bransch är på grund av de rådande arbetsvillkoren och på grund av brist på kompetensutveckling. Det är bara hälften av de anställda som får tillgång till kompetensutveckling enligt specialbeställd statistik från SCB:s Arbetsmiljöundersökning. Minst utbildning har gruppen deltidsanställda butiksarbetare fått.

Vad hoppas ni uppnå?
– Dels vill vi belysa behovet av att höja kompetensen. Det gör man inte genom att sänka några löner eller införa enkla jobb, det gör man genom att förbättra arbetsvillkoren och införa trygga anställningar så att fler stannar i branschen.

Vad är arbetsgivarens roll i det här?
– I stället för att använda sig av slimmad bemanning och otrygga anställningsformer måste arbetsgivare satsa mer på trygga arbetsvillkor och kompetensutveckling för att anställda ska vilja stanna kvar i branschen och för att lyckas rekrytera kompetent personal.

Vad ställer ni för krav på politiker?
– För att få tryggare villkor i branschen krävs att anställningsformen allmän visstid slopas och att förslag om enkla jobb och sänkta ingångslöner stoppas. Dessutom behöver möjligheterna att yrkesväxla mitt i livet förbättras, bland annat genom att utbildnings- och studiestödssystemen anpassas bättre till de som jobbar.

I rapporten har 1 520 personer som är medlemmar i Handels frågats av Novus om deras erfarenheter av kompetensutveckling. Resultaten är viktade på kön och ålder. I rapporten används även specialbeställd statistik från SCB.