Hur kom du på idén att undersöka hur ett sömnhormon kan lindra mensvärk?
– Mensvärk och endometrios är ett stort problem för många kvinnor. Man vet att kombinerade p-piller hjälper mot smärtan, men det är många som inte vill ta det av olika anledningar. I studier på andra typer av smärta har melatonin haft en god effekt. Samtidigt kan den som har svåra smärtor ha svårt att sova på grund av det. Då är det svårt att veta om den lindrade smärtan beror på hormonet eller att personen fått sova mer. I flera studier har man upptäckt att melatonin har en antiinflammatorisk effekt. Mensvärk och endometrios är inflammatoriska tillstånd. Det finns väldigt lite forskning om det här och ingenting från Sverige.

Du har ju fått 700 000 kronor från Afa försäkring för forskning om arbetsmiljö och hälsa. Hur hör mensvärk ihop med arbetsmiljö?
– Framförallt de som har endometrios är sjukskrivna mycket på grund av smärtan. Vi blev precis klara med en studie som visar att många tonåringar stannar hemma från skolan just på grund av mensvärk. Om man inte gör något åt smärtan riskerar den att bli kronisk, vilket kan leda till ännu mer sjukskrivning från jobb och skola. Mensvärk och endometrios är ett folkhälsoproblem, och därmed ett arbetsmiljöproblem också.

Vilken effekt hoppas du att dina studier kommer ha på arbetsmiljön för landets kvinnor?
– Vi hoppas på att melatonin blir ett alternativ för smärtbehandling, så att kvinnor inte ska behöva avstå från jobb, skola och andra aktiviteter.

Fotnot: Lena Marions är universitetslektor och docent i gynekologi och obsterik vid Karolinska institutet, överläkare vid kvinnokliniken på Södersjukhuset, samt medicinsk redaktör för Läkartidningen.

Den som vill vara med i undersökningen kan anmäla sitt intresse till lena.marions@ki.se