Jag jobbar som nagelteknolog på en skönhetsvårdssalong. Min arbetsgivare har informerat om att vi efter semestrarna behöver ha en personalliggare där vi ska skriva in oss när vi kommer och går vid varje arbetspass. Vad händer om jag glömmer att skriva in eller ut mig själv?

/Kim

Svar:

Från och med 1 juli 2018 ska branscher med kropps- och skönhetsvård föra personalliggare. Arbetsgivaren kan be er anställda att skriva upp er i personalliggaren när ni börjar och slutar ett arbetspass, men det är alltid arbetsgivaren som är ansvarig för att personalliggaren fylls i enligt det regelverks om finns.

Elin, facklig rådgivare, Handels direkt