Bakgrund: ”Hyvling” innebär att arbetsgivaren sänker arbetstiden utan hänsyn till turordning och uppsägningstid.

Partikollen är ett samarbete inom LO Mediehus.

Här kan du själv göra Partikollen.

Socialdemokraterna

Vi vill ha bort hyvlingen. Först vill vi se om parterna kan komma till en uppgörelse genom förhandlingar.  Om det inte är möjligt återstår lagstiftning.

Miljöpartiet

Ja. Vi har i regering tillsatt en utredning som ska ta fram förslag på hur anställningstryggheten kan stärkas när arbetsgivaren vill minska antalet timmar på anställningskontraktet.

Vänsterpartiet

Ja. Vi vill förhindra hyvling genom att ändra las så reglerna gällande arbetsbrist blir tillämpliga om en arbetsgivare vill omreglera den anställdas sysselsättningsgrad. Hyvling ska inte förekomma på svensk arbetsmarknad.

Moderaterna

Nej. Vi har inga sådana förslag i dagsläget.

Liberalerna

Nej. Arbetsgivare ska självklart erbjuda goda villkor åt arbetstagarna, men Liberalerna anser att det är bättre att erbjuda en tjänst med färre timmar än ingen tjänst alls.

Centerpartiet

Hyvling är inte bra, men i väntan på att vi får ordning på arbetsmarknaden och att våra reformer kommit på plats, så är det bättre än arbetslöshet. Med våra reformer tror vi att hyvlingen kommer att minska.

Kristdemokraterna

Nej. Detta är något som parterna bör kunna komma överens om.

Sverigedemokraterna

Nej.