Jag jobbar heltid på ett bemanningsföretag och har varit uthyrd sex dagar förra veckan. Nu ska jag byta uppdrag till en ny arbetsgivare. Där har jag också blivit schemalagd sex dagar denna vecka. Jag känner att det blir alldeles för mycket. Är det verkligen rimligt?

/Bengt

Uthyrd och utsliten

Nyheter

Svar:

När du är utbokad hos en uppdragsgivare är det deras avtal som gäller. På många arbetsplatser kan man ha en varierande veckoarbetstid, i slutändan får dock den utlagda arbetstiden inte överskrida reglerna i arbetstidslagen. Om ditt bemanningsföretag efter en sådan arbetsvecka byter kundföretag för dig är det bemanningsföretagets ansvar att se till att du inte jobbar mer än vad lagen säger.

Konrad, facklig rådgivare, Handels Direkt