Undersökningen skickades ut till drygt 1000 svenskar i våras. Följande frågor ställdes i enkäten:

För att en anställning ska vara trygg, hur viktigt är det att man på förhand får veta…

1.     Hur mycket (dvs antal timmar per månad) den anställda ska jobba?

2.     Hur mycket den anställda kommer att tjäna?

3.     När den anställda ska jobba?

Samt…

4.     Hur viktigt tycker du det är att människor har möjlighet att få en trygg anställning?

Resultatet visar att det borgerliga blockets väljare håller anställningstryggheten högt. På fråga 1-4 svarar 62, 73 , 68 och 72 procent av M, L, C och KD-väljare att de tycker att det är mycket viktigt. Samma svarsresultat för S, V, och MP-väljare är 79, 75, 81 och 92 procent.

Viktigt även för SD-väljare

Även SD:s väljare verkar tycka att anställningstrygghet är betydelsefullt. Av deras väljare väljer 66, 74, 77 kontra 68 procent alternativet mycket viktigt på frågorna 1-4.

Som andra svarsalternativ fanns ganska viktigt, inte särskilt viktigt, inte alls viktigt och vet ej. Borgerliga väljare och SD valde i högre grad svaret ganska viktigt jämfört med vänster-sympatisörer. Fortfarande tyckte dock en övervägande majoritet av M, L, C, KD och SD-sympatisörer att frågorna var mycket viktiga.

– Det finns en grundinställning hos breda grupper i samhället att man ska ha en riktig anställning, säger Stefan Carlén, chefsekonom på Handels.

”Visar ett brett stöd”

– Vad våra medlemmar tycker om anställningstrygghet vet vi redan, men nu ville vi se hur det ser ut hos allmänheten, säger Stefan Carlén, chefsekonom på Handels och fortsätter:

– Resultatet visar på ett brett stöd. De allra flesta svenskar tycker det är mycket viktigt att veta hur mycket man ska kunna tjäna och hur mycket man ska jobba – det vill säga själva poängen med anställningstrygghet.

Skulle inte frågorna kunna uppfattas som ledande då? Hade ni ställt frågor om las hade utgången kanske varit annorlunda ?

– Nej, det tycker jag inte. Vi gjorde faktiskt en enkät tidigare där vi uttryckligen nämnde lagen om anställningsskydd. Även den visade på stöd hos borgerliga väljare. Det finns en grundinställning hos breda grupper i samhället att man ska ha en riktig anställning.