Arbetare inom lager och e-handel får en ny möjlighet till inflytande över sitt schema  i det nya lager- och e-handelsavtalet som börjar gälla senast 1 januari 2019.

Senast den 30 september får tillsvidareanställda lämna önskemål inför nästa års schemaläggning. Man kan peka ut fem dagar då man vill slippa bli schemalagd och tala om hur man skulle vilja jobba på kvällar och helger – om företaget har verksamhet på sådana tider.

– Det är en helt ny möjlighet för en enskild anställd att påverka sina egna arbetstider, säger Handels ombudsman Thomas Holm.

Hur ska arbetstiderna förläggas

På arbetsplatser där det finns fackklubb eller fackombud ska arbetsgivaren och facket förhandla om den övergripande bemanningsplaneringen. Till exempel hur arbetstiderna ska förläggas och i vilken utsträckning man kan bemanna med egen heltidsanställd personal respektive deltidare, visstidare och inhyrda. Därefter görs ett schema som ska vara klart minst en månad i förväg, det vill säga senast 30 november för ett schema som ska börja gälla 1 januari.

Möjligheten att lämna schemaönskemål är inspirerad av detaljhandelsavtalet för butiksanställda, där en liknande bestämmelse finns sedan 2016. Även där gäller det att lämna in sina önskemål skriftligt senast 30 september (eller tre månader innan årsschemat börjar gälla).

Pappa hämtar tidigt när mamma jobbar sent

Nyheter

Handels ombudsman Sören Söderman säger att det nya sättet att planera bemanningen har börjat sätta sig. Han hoppas att ännu fler butiksanställda ska lämna schemaönskemål i år.

– Det är en stor framgång om fack och arbetsgivare pratar om bemanningsplaneringen på förhand och väger in de anställdas önskemål innan arbetsgivaren gör schemat. Förhoppningsvis leder det till att schemat sedan inte behöver ändras lika ofta som tidigare, säger Sören Söderman.

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.

Så kan anställda påverka schemat

Senast 30 september (eller tre månader innan årsschemat börjar gälla) kan alla tillsvidareanställda lämna skriftliga önskemål till arbetsgivaren inför nästa års schemaläggning. Önskemålen kan omfatta:

·      Fem dagar då man vill slippa bli schemalagd.

·      Förläggning av arbete på sena kvällar samt lördag, söndag och helgdagar.

·      Familjeskäl som påverkar schemaläggningen.

Därefter ska arbetsgivaren och det lokala facket (klubb eller fackombud) prata ihop sig om bemanningsplaneringen. I butiker kallas det samråd, i lager och e-handel är det en förhandling.

För butiksanställda gäller att om de anställdas önskemål inte kan tillgodoses så måste arbetsgivaren förklara varför.

Utifrån planeringen gör arbetsgivaren ett schema. I lager och e-handel gäller schemat ett år, i butik minst sex månader. Schemat ska vara klart minst en månad i förväg.

På arbetsplatser där det saknas fackligt förtroendevalda sker inte samråd eller förhandling om bemanningsplaneringen, om ingen av parterna har begärt det. Men även där kan de anställda lämna önskemål inför schemaläggningen.

Dessa bestämmelser gäller i butiker, lager och e-handel som har Handels kollektivavtal.