Jag jobbar på en arbetsplats som omfattas av Almegas kollektivavtal Lagring och distribution. Vi har företagshälsovård på vårt jobb och jag var på hälsoundersökning och fick reda på att jag hade högt blodsocker. Läkaren skickade då en remiss till sjukhuset och jag har nu fått en tid där. Just den tiden jobbar jag och min arbetsgivare vill att jag tar en semesterdag, annars får jag inte ledigt. Måste jag ta semester?  /Johan

Svar:

I kollektivavtalen regleras vilka regler som gäller i branschen. Det kan se olika ut i de olika avtalen. I det kollektivavtal som gäller på just din arbetsplats finns det reglerat under Permission och tjänstledighet, att om man varit på en hälsokontroll anordnad av företaget som föranlett en remiss till en annan läkare så har man skäl att få permission för det första besöket samt restid. Du har rätt att vara ledig och ska inte behöva ta ut semester för detta besök.

Anneli, facklig rådgivare, Handels Direkt