Jag jobbar på ett e-handelslager, vi har kollektivavtal här. Jag har sagt upp mig och undrar nu när jag ska få ut mitt arbetsgivarintyg och jag funderar också på tjänstgöringsbetyg.  /Tobias

Svar:

I lager- och e-handelsavtalet så finns detta inskrivet. Arbetsgivarintyg ska arbetsgivaren utfärda senast 14 dagar efter arbetstagarens begäran.

Om du också vill ha ett betyg/tjänstgöringsbetyg så har du rätt att begära det. Betyget ska innehålla uppgifter om anställningens längd, arbetsuppgifter samt på begäran vitsord om anställningen varat mer än sex månader i följd. Detta har du rätt att få ut i samband med din slutlön.

Helene, facklig rådgivare, Handels direkt