I juni i år beslutade Arbetsmiljöverket om vitesföreläggande mot möbelkedjan Jysk. Företaget måste bland annat se till att anställda i företagets 140 svenska butiker får utbildning i belastningsergonomi och lyftteknik. Tekniska hjälpmedel ska användas vid lyft av varor över 15 kilo. Om åtgärderna inte var klara senast 30 november skulle Jysk tvingas betala 1,5 miljoner kronor i vite.

Jyskgranskningen

Fler skydds­ombud köps ut från Jysk

Nyheter

Företaget överklagade beslutet och begärde att det skulle upphävas. I andra hand ville bolaget ha lägre vitesbelopp och längre tid att genomföra åtgärderna.

Förvaltningsrätten har nu avgjort ärendet. Domstolen förlänger tidsfristen till 15 februari, men avslår överklagandet i övrigt. Det innebär att alla krav på åtgärder som Arbetsmiljöverket ställt står fast, liksom hotet om vite på 1,5 miljoner kronor.