Efter flera månaders hot om föreläggande satte Arbetsmiljöverket i slutet på juni ner foten mot den kritiserade möbelkedjan. Om inte omfattande åtgärder genomförts i alla kedjans 140 butiker senast i slutet på november väntar ett vite på 1,5 miljoner kronor.

I beslutet spaltar myndigheten upp en lång lista med krav på åtgärder. Jysk måste bland annat se till att de anställda utbildas i belastningsergonomi, lyftteknik och hur man använder tekniska hjälpmedel.

Tunga lyft

Jyskgranskningen

Jysk underkänns – riskerar 1,5 miljoner i vite

Arbetsmiljö

Man slår också ner på de tunga lyften som görs i butikerna – i vissa fall hanterar personalen paket så tunga som 92 kilo utan hjälp. Vid lyft av varor över 15 kilo kräver myndigheten att man framöver måste använda tekniska hjälpmedel.

Hög personalomsättning

Arbetsmiljöverket trycker också på Jysks höga personalomsättning och på den låga bemanningen i butikerna. Detta gör det extra viktigt med rutiner och riskbedömning, anser myndigheten.

Beslutet om föreläggande har inte mottagits väl av företagsledningen på Jysk, och därför väljer man nu att överklaga till förvaltningsrätten i Stockholm.

Jyskgranskningen

Jysk: ”Fungerar mycket bra i de flesta butiker”

Arbetsmiljö

Inte proportionerligt

”Arbetsmiljöverket har inte haft fog för omfattningen av sitt beslut samt att beslutet inte är proportionerligt i förhållande till det resultat som kan förväntas uppnås i arbetsmiljöhänseende. I vissa delar saknas det faktiska möjligheter att efterleva beslutet”, skriver Jysks advokat Caterina Carreman i grunderna för överklagan.

Beslutet är mycket ingripande och medför betydande olägenheter för Jysk

Jysk vill också att verkställandet av Arbetsmiljöverkets beslut skjuts upp fram till dess att förvaltningsrätten prövat frågan.

Betydande olägenheter för Jysk

”Då beslutet är mycket ingripande och medför betydande olägenheter för Jysk har det stor betydelse för Jysk att verkställigheten skjuts upp”, skriver man vidare.

Jysk har fram till den 27e augusti att komma in med ytterligare kompletteringar i överklagan.

LÄS HELA GRANSKNINGEN AV JYSK HÄR