Efter många mejlväxlingar, möten och skrivningar är beslutet nu taget. Jysk har fram till den sista november på sig att åtgärda myndighetens krav i samtliga 140 butiker – annars måste kedjan betala 1,5 miljoner kronor i vite.

Bakgrunden ligger i en inspektionsinsats som myndigheten gjorde mot kedjan 2016/2017. Insatsen visade på nära 100 brister i butiker i bland annat Östergötland och Södermanland.

Det råder delade meningar från arbetsgivare och skyddsorganisation om vad som gjorts

– Vi landade i det beslutet eftersom det råder delade meningar från arbetsgivare och skyddsorganisation om vad som gjorts, och på vilket sätt. Det rör det systematiska arbetsmiljöarbetet och framför allt de belastningsergonomiska riskerna, säger Thomas Blombäck, chef på Arbetsmiljöverket region öst.

Jyskgranskningen

Jysk: ”Fungerar mycket bra i de flesta butiker”

Arbetsmiljö

Kraven som myndigheten ställer på Jysk är många. Kedjan måste bland annat säkerställa att de anställda utbildas i belastningsergonomi, lyftteknik och hur man använder tekniska hjälpmedel. Man slår också ner på de tunga lyften som görs i butikerna – i vissa fall hanterar de anställda paket så tunga som 92 kilo utan hjälpmedel. Jysk måste därför undersöka och riskbedöma den manuella hanteringen av varor på lagret. Vid lyft av varor över 15 kilo kräver myndigheten att man framöver måste använda tekniska hjälpmedel.

Arbetsmiljöverkets trycker också på att Jysk har butiker med få anställda och att omsättningen på distrikt- och butikschefer är hög. Detta gör det extra viktigt med rutiner och riskbedömning. Jysk ska även sätta upp en handlingsplan kring hur man ska förebygga ohälsa och belastningsskador. Arbetsmiljöverket kräver också att skyddsombuden ska medverka i arbetet med kraven.

Jysk försökte länge att skjuta upp beslutet och begärde att Arbetsmiljöverket, AV, skulle göra ytterligare en inspektion innan beslutet om vitet togs. Men efter ett möte förra veckan valde myndigheten att neka den begäran.

– Ett av de bärande problemen är hur högt paketen och möblerna ligger på lagerna. Det är problematiskt att lyfta ner dem och den manuella hanteringen tär på personalen, säger Thomas Blombäck.

Kedjans skyddsombud är lättade och glada över AV:s beslut. Förhoppningen är att Jysk nu äntligen ska börja ta problemen på allvar.

Nu är det verklighet, inte bara ett ”kanske”-krav.

– Nu är det verklighet, inte bara ett ”kanske”-krav. Vi tror och hoppas att Jysk förstår att det är allvarliga brister som uppmärksammats, säger Ulla Svensson, Tina Rejbrand och Marie Lindgren, skyddsombud på Jysk i Helsingborg, Ängelholm och Borås till Handelsnytt.

Läs mer: Ryggen slets ut på Jysk – då blev Ulla uppsagd

De åtgärder som Jysk hävdar att man gjort hittills har de inte märkt mycket av. Lagerna är alltjämt fulla, och möjligheten till utbildning är fortsatt för liten, menar de.

– Jysk har alltid möjligheten att göra förändringar och förbättringar. Det är tråkigt att arbetsgivaren ej prioriterar och tar ansvar för dessa brister så att AV måste lägga vite. Under hela denna tid arbetar medarbetarna i samtliga butiker med brister och problem. Personalen har i vissa fall mått väldigt dåligt både psykiskt och fysiskt, säger skyddsombuden.

Handelsnytt har tidigare uppmärksammat de förtroendevaldas utsatthet inom Jysk. Här är skyddsombuden osäkra på om det kommer att bli reella förändringar.

Trots att kritiken kommer från många håll inom företaget fortsätter Jysk att hävda att det rör sig om enskilda medarbetares missnöje, menar skyddsombuden.

– Nu förutsätter vi att Jysk tar initiativ till att förbättra relationen med fack- och skyddsombud, samt att Jysk visar en vilja att följa lagar och kollektivavtal.

Läs Jysks kommentarer till viteskravet här.

LÄS HELA GRANSKNINGEN AV JYSK HÄR: