Hur många timmar i veckan får man jobba enligt arbetstidslagen?

Arbetstidslagen säger att den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i genomsnitt i veckan och max 160 timmar på en fyraveckorsperiod

Vad betyder dygnsvila?

Du ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet, dygnsvila, under en 24-timmarsperiod. Detta enligt arbetstidslagen.

Har jag rätt att vara ledig på helgen?

Du ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en vecka. Den så kallade veckovilan ska så långt som möjligt vara under helgerna, enligt arbetstidslagen.

Hur mycket övertid får jag jobba?

När det finns särskilt behov av ökad arbetstid får övertid tas ut med högst 48 timmar per anställd under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Dock med högst 200 timmar under ett kalenderår.

Vilken arbetstid gäller i butiker med kollektivavtal?

Om butiken har kollektivavtal kan andra regler utöver arbetstidslagen gälla. Så här ser det ut i Handels största avtal för privata och kooperativa butiker:

För en heltidsanställd är ordinarie arbetstid i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter per vecka. Schemalagd arbetstid får inte över- eller understiga detta med nio timmar per vecka för heltidsanställd och fem timmar per deltidsanställd och snittet ska vara 38,25 timmar utslaget på ett år.

Jobbar du på en kooperativ butik, till exempel Coop och butiken har stängt söndagar och/eller helgdagar är den genomsnittliga arbetstiden 40 timmar.

En arbetsvecka ska vara högst fem dagar.

Hur många lediga helger har jag rätt till i butik?

Du har rätt till 16 lediga helger per år, men inte om du jobbar i butik som bara har öppet sex dagar i veckan. Detta gäller arbetsgivare med kollektivavtal.

Vilken arbetstid gäller på lager med kollektivavtal?

För en heltidsanställd är den ordinarie veckoarbetstiden i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Schemalagd arbetstid får inte över- eller understiga detta med mer än fem timmar per vecka under en 13-veckorsperiod. Vid skiftarbete kan du få en viss arbetstidsförkortning.

Hur många lediga helger har jag rätt till på lager?

Du ska vara ledig minst 26 helger under ett år, om lagret har kollektivavtal med Handels.

Fotnot: Ovanstående regler är vad som ska gälla i normala fall men det finns undantag man kan göra på grund av vissa oförutsägbara händelser, överenskommelser mellan lokala fack och arbetsgivare mm.