Jag har ansökt om föräldraledighet för perioden 24/12–18 till 9/1–19. Min fråga är om denna räknas som en enda föräldraperiod eller två perioder med tanke på att den omfattar även en vecka nästa år? /Peter

Svar:

Enligt föräldraledighetslagen ska denna period anses höra till kalenderåret då ledigheten påbörjades. Den ska alltså anses som en enda ledighetsperiod och ska inte räknas inom de tre föräldraledighetsperioder som du har rätt till nästkommande år.

Juan, facklig rådgivare