Den 1 januari ersätts karensdagen i sjukförsäkringen med ett karensavdrag. Den som blir sjuk får enligt lagen då ett löneavdrag på 20 procent av sjuklönen en genomsnittlig arbetsvecka. Hittills har den som blivit sjuk förlorat hela inkomsten för de timmar man är sjukskriven den första sjukdagen. Förändringen får stor betydelse för personer som arbetar deltid, vilket ju är vanligt bland butiksanställda.
– De gamla reglerna var skapade för heltidsarbetande som jobbar åtta timmar per dag, men så ser inte arbetslivet ut i dag. Med de nya reglerna blir det mer rättvist för bland annat deltidsanställda, säger Sören Söderman, ombudsman på Handels.

Regleras i avtal
Exakt hur de nya reglerna ska tillämpas ska regleras i kollektivavtalen för respektive bransch. Handels och Svensk Handel har kommit överens om tillämpningen i detaljhandel, lager och e-handel. I avtalen står det att karensperioden är 20 procent av ”i förväg överenskommen genomsnittlig arbetstid per vecka”.

Exempel: En butikssäljare som är anställd på 20 timmar i veckan blir sjuk och avstår från ett arbetspass som är åtta timmar. Karensavdraget blir då 20 procent av sjuklönen för 20 timmar, det vill säga motsvarande lönen för fyra timmar. Med de hittillsvarande reglerna för karensdag hade löneavdraget motsvarat åtta timmars arbete.

Ob-tillägg
Avtalets skrivning innebär att karensperioden för vår exempelperson är de fyra första timmarna på arbetsdagen. Om personen skulle haft ob-tillägg i slutet av sin arbetsdag kommer sjuklönen att omfatta ob-tiden, vilket är fördelaktigt för den anställda. Att bli sjuk och få karensavdrag på en söndag (då ob-tillägget är 100 procent) blir å andra sidan mindre fördelaktigt med kollektivavtalets regler än med den rena lagtexten.

Fler timmar på kontraktet
De nya reglerna får också betydelse för den som brukar arbeta fler timmar än som står på anställningsbeviset. Den som har 10 timmar på sitt anställningsbevis får karensavdrag som motsvarar lönen för två timmar. Detta gäller även om personen ofta tar extra arbetspass och i praktiken jobbar mycket mer än 10 timmar i veckan, om man då inte skrivit kontrakt eller överenskommit om de tiderna.

– Vi hoppas att de nya reglerna ska vara en drivkraft för arbetsgivare att ge anställda anställningsbevis på så många timmar som de faktiskt jobbar, säger Sören Söderman.

Övergångsperiod
Lagen gäller som sagt från 1 januari. Överenskommelsen mellan Handels och Svensk Handel säger att de nya avtalsreglerna ska tillämpas allra senast 1 april.
Regler om tillämpningen har ännu inte hunnit skrivas in i alla Handels kollektivtal. Ännu saknas till exempel regler i avtalen för anställda i kooperationens butiker och lager. Sören Söderman hoppas att fler överenskommelser ska bli klara före 1 januari.

Fakta: Karensavdrag

• Den 1 januari 2019 ersätts karensdagen i sjukförsäkringen med ett karensavdrag.

• Med dagens regler förlorar du hela inkomsten för de timmar du är sjukskriven under den första dagen av sjukdom.

• Med karensavdraget görs i stället enligt lagen ett avdrag på 20 procent av sjuklönen en genomsnittlig arbetsvecka när du sjukskriver dig. Exakt hur det ska räknas ut ska bestämmas i respektive kollektivavtal.

• För en heltidsanställd som jobbar vanliga åttatimmarsdagar blir det i de flesta fall ingen skillnad.

• Den som arbetar deltid, oregelbundet eller långa pass kommer i många fall att förlora mindre pengar på karensavdraget när de blir sjuka.

• Med de nya reglerna försvinner möjligheten att minska löneavdraget genom att sjukanmäla sig och gå hem under en arbetsdag. Karensavdraget är 20 procent oavsett när på dagen du sjukanmäler dig.