Sedan länge har det på många håll inom handeln varit 15-årsgräns på energidrycker. Detta efter att branschorganisationen Svensk dagligvaruhandel beslutade om en rekommenderad åldersgräns 2009.

De senaste åren har dock frågan om att höja åldersgränsen samt att lagstifta om den debatterats flitigt. Flera butiker, däribland Ica Docksta, har på eget bevåg infört en egen 18-gränser. Svensk dagligvaruhandel har också lyft frågan och pressat på regeringen. En lagstadgad åldersgräns skulle leda till att alla butiker tvingades att agera lika, vilket i sin tur skulle ge en mer rättvis konkurrenssituation, anser organisationen.

De vill utreda åldersgräns för energidryck

Nyheter

Få unga dricker

För cirka ett år sedan fick också Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att se över frågan, och nu kommer myndigheten med sin slutsats. Enligt den finns det inget behov att lagstadga om åldersgräns i Sverige. Detta eftersom det trots allt är förhållandevis få ungdomar mellan 11 och 18 år som dricker energidryck.

Koffeinet kommer inte i första hand från energidrycker utan från kaffe, te och coladrycker

I stället för en åldersgräns vill Livsmedelsverket se en maxhalt av koffein i energidrycker. Sådana regelverk finns i dag i bland annat Tyskland och Danmark.

– Det är önskvärt att minska risken för överintag av koffein. Tonåringar, särskilt gymnasieelever, kan få i sig ganska stora mängder koffein. Men koffeinet kommer alltså inte i första hand från energidrycker utan från kaffe, te och coladrycker, säger Anna Wedholm chef på Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

”Energidrycks-Kalle” gläds åt utredning

Nyheter

Besviken branschorganisation

I en kommentar från Svensk dagligvaruhandel utrycker man en viss besvikelse över myndighetens rapport. Enligt vd:n Karin Brynell kommer organisationen att fortsätta verka för åldersgräns på energidryck.

– Med full respekt för myndigheternas slutsats, det är de som står för det vetenskapliga underlaget och har förutsättningar att genomföra utredningar. Maxgräns för koffein kan vara en bra åtgärd, men vi tror också att åldersgräns fyller en viktig funktion. Vi ser ingen anledning att sluta tillämpa åldersgräns, säger hon i ett pressmeddelande.

Fakta: Energidrycker

Energidrycker är söt läsk som oftast innehåller koffein, glukuronolakton, taurin och B-vitaminer. Mängden koffein i energidrycker varierar, ibland lika mycket som en kopp kaffe, ibland dubbelt så mycket.

Enligt Livsmedelsverket bör man inte använda energidrycker för att släcka törsten eller som vätskeersättning vid träning. Att kombinera med alkohol är också olämpligt, då drycken kan göra en mindre medveten om hur berusad man är.

Myndigheten konstaterar också att det finns större risk för koffeinförgiftning hos barn och ungdomar som dricker mycket energidrycker, detta eftersom de oftast väger mindre än vuxna och inte är vana vid koffein.