Varför gör ni detta?
– Vi vill studera hur arbetsmiljöarbetet kan förbättras i stora organisationer med fler enheter. Att vi valde kedjeföretag beror på att handeln i dag i mångt och mycket består av av just kedjor. Trots att handeln har nära en halv miljon anställda finns lite forskning inom arbetsmiljöområdet.

Vad är problemet?
– Företag är ofta väldigt bra på att ta fram strategier, men har svårare att få dem att synka ute i organisationen, i butikerna. Ofta bestäms en arbetsmiljöstrategi på central nivå. Den ska sedan genomföras i de olika butikerna runt om i landet. Men butikerna har olika förutsättningar att bedriva arbetsmiljöarbetet. Exempelvis skiljer de sig åt vad gäller storlek och läge. På butiksnivå behöver det vara tydligt för såväl chef som anställd vad de förväntas göra. På centralnivå behöver man få veta vad det är som gör att det funkar och vad det är som gör att det inte funkar ute i butikerna.

Vad ska projektet leda till?
– Vi vill lyfta fram strategier som gör att arbetsmiljöarbetet kan fungera trots butikernas olika förutsättningar. Handfasta råd som företagen kan tillämpa, helt enkelt. Råden ska spegla att arbetssätten kan variera beroende på förutsättningarna.

Vad händer nu?
– Startskottet går 1 februari. Då ska vi diskutera tillvägagångssätt och hitta kedjeföretag som vill medverka.

Vill du att ditt företag ska vara med? Få med din arbetsgivare på tåget – prata med din chef eller personalchef – och hör av er till Maria Vigren, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Görs i samråd med Handels

Sex till åtta butikskedjors arbetsmiljö ska studeras genom besök och intervjuer med personer som deltar i arbetsmiljöarbetet, som skyddsombud och personalchefer. Projektet finansieras av Afa försäkring i samråd med Handels, Svensk Handel, Unionen och pågår till och med 2021.

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett miljöinstitut som arbetar med forskning och utveckling inom miljö- och hållbarhetsområdet.