LO-TCO Rättsskydd är den juristbyrå som anlitas när LO- och TCO-förbund stämmer arbetsgivare i Arbetsdomstolen eller tingsrätten. Förra året fick Handels och dess medlemmar dela på 7 miljoner kronor i ersättning sedan Rättsskyddet drivit deras ärenden i domstol. 2017 var ersättningen 6,8 miljoner.

Få livränteärenden drog ner utdelningen

Totalt var ersättningen från alla de rättsfall som LO-TCO Rättsskydd drivit 139 miljoner kronor. Det är den lägsta summan på tio år, skriver Arbetet. Anledningen är att få ärenden gällande livränta drivits. Den som exempelvis skadas i en arbetsolycka kan få livränta beviljad av Försäkringskassan.

– De stora beloppen blir just vid livräntor. Där kan det handla om miljonbelopp i ersättning i ett enda fall och antalet godkända arbetsskador har sjunkit dramatiskt de senaste åren, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättskydd till Arbetet.

Ärendena har ökat

Antalet ärenden som Handels gett Rättsskyddet var fler förra året än året dessförinnan. 2018 lämnades 152 ärenden in. 2017 lämnades 136 ärenden in.

Antalet nya ärenden till Rättsskyddet har även ökat totalt. Förra året anmälde förbunden 1 188 nya ärenden. Det är den högsta siffran sedan 2012, skriver Arbetet. Hela ökningen beror på att antalet sjukförsäkringsfall ökat rejält.
– Det handlar om personer som fått nej på sin ansökan om sjukpenning. Oftast sker det efter 180 dagar när arbetsförmågan ska prövas mot det som kallas normalt förekommande arbete, och inte bara mot det jobb som den sjukskrivne faktiskt har, säger Dan Holke till Arbetet.

Handels använder Rättsskyddet främst vid arbetsrättstvister. Försäkringsrättsärenden driver de till stor del själva.

LO-TCO Rättsskydd

  • är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador.
  • ägs av LO och TCO men anlitas även av vissa Sacoförbund.
  • driver både försäkringsrättsärenden och arbetsrättstvister.

De allra flesta fall som juristerna på LO-TCO Rättskydd driver kommer från LO-förbunden.

Livränta

Du kan beviljas livränta från Försäkringskassan om du skadas i arbetsolyckor, arbetssjukdomar eller färdolyckor som inträffar på väg till och från arbetet.