Handels har just avslutat sin eftervalskonferens på Münchenbryggeriet i Stockholm. Där har arbetarrörelsen diskuterat allt från politik, global organisering, sociala medier och stad- och landkonflikten.
Vad har ni kommit fram till?
– Givet det politiska landskapet så behöver vi skapa framtidstro, hopp och visa att en bättre värld är möjlig.
Det låter som ni är deprimerade. Varför?
– I valrörelsen fick bilden av hot och kris stort fäste. Och forskning har visat att väljare som känner hot och rädsla tenderar att rösta mer konservativt. Nu behövs det visioner, vi ska prata om det vi är för och inte det vi är emot.
Hur ska ni göra detta?
– Att visa den bilden och visionen går inte att göra med en tweet eller punktlista. Vi måste jobba med folkbildning. Det måste få ta lite tid. Och vi måste bli bättre på att förklara politiken. Att det inte blir teori utan praktik och verklighet så folk känner igen sig.
Hur ska ni bli tydligare?
– Vi måste jobba för att få fler politiker med arbetarbakgrund som kan beskriva verkligheten. För att det ska bli möjligt måste fler ha trygga arbetsvillkor för att våga ta på sig både fackliga och politiska uppdrag.
Vad kom ni mer fram till?
– Att nästa avtalsrörelse blir väldigt viktig. Vi måste hitta lösningar på de frågor som är viktiga för våra medlemmar. Då måste vi vara mer jämbördiga med motparten, arbetsgivarna. Vi måste vara många och fler måste engagera sig.
Var det något som gav dig en aha-upplevelse på konferensen?
– I dag hade vi poeten Agnes Török på plats och hon lyckades sätta ord på känslorna. Det var en påminnelse om hur viktig kulturen är. Där kan vi få hjälp att måla bilderna och sätta ord på känslor. Vi måste bli bättre på att använda kulturen.